DEBATT: ”Låt sjuksköterskor påverka sin egen utbildning”

- in Debatt

De flesta studenter tar idag valfrihet som en självklarhet vid högre studier. Detta är dock något som inte gäller sjuksköterskestudenter. Istället för att anpassa utbildningen efter studenterna bestämmer fakulteten vilka områden som är mer viktiga än andra. Något jag anser är upp till individen att bestämma, skriver Linnea Carlsson från Moderata Studenter vid Lunds Universitet.

Sjuksköterskeutbildningen pågår under sex terminer och innefattar cirka en tredjedel verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Praktiken är till för att vi ska få en bred kunskap, tillräcklig för en grundutbildad sjuksköterska. I dagsläget jobbar grundutbildade sjuksköterskor överallt, inom allt från äldreomsorg till barnsjukvård. Den VFU som erbjuds speglar dock inte verkligheten utan är mycket begränsad.

Under utbildningen spenderas ett flertal veckor inom den kommunala äldreomsorgen. Dock erbjuds inte en enda vecka, eller dag, inom barnsjukvården. Varför? Det tillhör enligt Lunds Universitet inte den grundutbildade sjuksköterskans kompetensområde. Dock är en stor del av alla sjuksköterskor inom primärvård och kommunal vård likaså specialistutbildade. Bedömer då Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet att det är kommunalt vi bör söka oss och inte inom den akuta barnsjukvården?

En stor del av de som väljer att påbörja sina studier till sjuksköterska är målmedvetna och har en tanke om vart de i framtiden vill. Kanske är det inom äldreomsorgen, hjärtsjukvård eller onkologi. Vi får dock inte vara med och påverka vårt framtida yrkesverksamma liv. Som sjuksköterskestudent ges du inte möjligheten till kontakter inom det område man intresserar sig utav. Inte ens vid en medicinsk placering på åtta veckor får vi önska ett område eller avdelning, vi blir endast tilldelade en slumpartad placering. Under tre år har vi en dag då vi själva kan välja en vårdenhet/avdelning att hospitera vid. Varför utökar man inte denna period till exempelvis två-tre veckor?

Dagens Region Skåne lider av en stor brist på både nyutexaminerade samt erfarna sjuksköterskor. Det borde falla även på Lunds universitets intresse att motverka detta och utbilda personal som vill stanna här, för att region Skåne behålla sin kompetens och sin goda vård. Genom att redan under utbildningen få möjlighet att påverka sin framtida arbetsplats samt skaffa erfarenhet relevant för individen skapar Region Skåne bättre förutsättningar. Det skapar motiverade sjuksköterskor som i ökad utsträckning trivs och vill stanna kvar för att jobba efter examen.

Personligen har jag fått mitt drömjobb efter examen i januari. En anställning på barnsjukhuset i Lund. Sjuksköterskeutbildningen har gett mig mycket kunskap och erfarenhet, men stor del av den kompetens och insikt som krävs för att börja jobba på min arbetsplats har jag skapat själv.

Om varje blivande sjuksköterska får vara med och påverka sin utbildning kan fler få chansen att hamna inom ett område de brinner för och Region Skåne får fler sjuksköterskor!

 

Linnea Carlsson
Moderata Studenter vid Lunds Universitet

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Utbilda studenter i akademisk frihet

Det är hög tid att studenterna engagerar sig