Universitetsstöd viktigt för kuratelslöner

- in Nyheter
@Annika Skogar

Lön till nationens heltidare. Det är vad nio av Lunds tretton nationer valt att under året lägga hela, eller delar av sitt bidrag från universitetet på.

Under 2014 införde universitetet ett nationsstöd på 25 kronor per helårsstudent och doktorand. Syftet med pengarna har enligt rektor Per Eriksson varit att ge nationerna möjlighet att flytta fokus från den inkomstbringande alkoholverksamheten och också ge utrymme till andra verksamheter inom till exempel sport och kultur.

Pengar baserat på medlemsantal
Nationsstödet har betalats ut i en klumpsumma till Kuratorskollegiet, KK, som är Lunds nationers samarbetsorgan. Alla nationer har sedan fått dela på hälften av dessa pengar, oberoende av deras storlek, medan den andra halvan fördelats i proportion till nationernas medlemsstorlek. Det här har gjort att mindre nationer som Wermlands landat på drygt 40 000 kronor medan större nationer som Lunds nation har kammat hem 87 000 kronor.

I sina redovisningar som nationerna har skickat in till universitetet är ett genomgående tema att hela, eller delar av årets stöd har lagts på att finansiera de arvoderade kuratelsmedlemmarna. Sydskånska nationen var en av dem:
– Vi har länge velat anställa en tredje heltidare och nationsstödet blev ytterligare ett argument för att våga göra det, säger Carl Artéus, kurator på Sydskånska nationen.
Carl Artéus menar att ytterligare en heltidare bidrar till att öka den alkoholfria verksamheten såtillvida att de nu har tid att arbetsleda fler saker.
–  Vi får ofta in många förfrågningar om en mängd olika initiativ och nu kan vi säga ja oftare, säger han.
Hur beroende har ni blivit av nationsstödet?
– Det är lite tidigt att uttala sig om än men vi har inte velat bli beroende utan har undvikit att ta med det i olika beräkningar. Men det är klart att det här är jätteviktigt.

Universitetet litar på redovisning
Universitetet går just nu igenom de redovisningar som alla nationer lämnat in för att kontrollera att pengarna har använts enligt överenskommet avtal.
– Vi ska nu se närmare på om de har använt pengarna så som de ska. Det är enligt avtalet att använda pengarna till att betala löner men vi måste också se om dessa löner har resulterat i en ökning av den alkoholfria verksamheten, säger Kristina Arnrup Thorsbo, verksamhetscontroller på sektionen Student och utbildning vid Lunds universietet.
Hur kan ni veta att den redovisning som nationerna lämnat in stämmer?
– Det kan vi inte veta men vi har skrivit ett avtal och man måste lita på att folk följer överenskomna avtal, säger Kristina Arnrup Thorsbo.

 

Vad använde din nation pengarna till?

ögsÖstgöta nation

Även Östgöta nation har satsat på att lägga 2014-års nationsstöd på löner. 32 000 kronor har lagts på avlöning av nationens kördirigent och resterande pengar har satsat på att inrätta en fjärde kuratelspost i egenskap av en notarie. Nationens förhoppning är att ytterligare en heltidsarvoderad kuratelsmedlem kommer leda till en bredare verksamhet och att kunna erbjuda fler aktiviteter som inte involverar alkohol.

 • Lön notarie: 55 432 kr
 • Lön kördirgient: 32 000 kr

Totalt inkommet nationsstöd: 70 853 kr

Västgöta nation

Västgöta nation har framförallt använt sina pengar till en köksrenovering och till olika events. Nationen har bland annat arrangerat en vandring på Österlen och ordnat med en klädbytardag. Enligt sin redovisning har de även arrangerat ett gratisevent under novischperioden. Eventet riktade sig framförallt till internationella studenter och syftet var att presentera hur Lunds studentliv fungerar och olika möjligheter till engagemang på nationen.

 • Idrottskollegiet (fotbollsturnering Göteborg): 700 kr
 • Idrottsserier, fotboll och volleyboll: 4000 kr
 • Klädbytardag: 1500 kr
 • Novischperiod: 5000 kr
 • Vandring Österlen: 2000 kr
 • Köksrenovering: 41105 kr

Totalt inkommet nationsstöd: 54 305 kr

smålandsSmålands nation

Smålands nation sticker inte ut från mängden utan även de valde att lägga den största kakan av sitt nationsstöd på lön till de två heltidsarvoderade nationsombuden (motsvarande kuratel på övriga nationer). De totalt 33 860 kronorna har även använts till att utöka nationens alkoholfria verksamhet genom bland annat trumcirkel, graffiti jams och pingis.

 • Gemensamma odlingsträffar april-maj: 227 kr
 • Söndagsbrunch: 2144 kr
 • Gratis söndagsbrunch vid alternativt hälsningsgille: 797 kr
 • Fredagscafé: 902 kr
 • Feministiskt diskussionscafé: 160 kr
 • Hyra av idrottshall: 1044 kr
 • Fika till föreläsningar: 286 kr
 • Inköp sprayfärg: 2713 kr
 • Hälsningsgillet: 3120 kr
 • Kulturpolitisk vecka: 5690 kr
 • Lön för två nationsombud april-maj: 16 777 kr

Totalt inkommet nationsstöd: 33860 kr

Lunds nation

Nationsgiganten Lunds nation valde att lägga hela nationsstödet för att täcka delar av de löner som betalades ut till det heltidsarvoderade kuratelet på fyra personer under sommarmånaderna. Kuratelet arbetade under sommaren med utvärdering och planering, ombyggnad av DJ-bås, ommålning av övre- och nedre gillestuga och expedition. En hel del tid ska även ha ägnats åt att strukturera upp nationens arkiv.

 • Löner kuratel: 87 009 kronor (av totala lönekostnader på 176 988 kr)

Totalt inkommet nationsstöd: 87 009 kronor

malmös2Malmö nation

Malmö nation fick 67 668 kronor i stöd från universitetet under 2014. Det har använts till en brokig blandning av verksamheter och inköp: Lokalhyra för repetitioner för nationens husband Kapellet, hallhyra på Victoriastadion och inköp och transport av en flygel från Genarp till Lund. Precis som många andra nationer har även en viss summa använts för att finanisera lön till en av de fem heltidarna.

 • Replokalshyra: 3600 kr
 • Fotoutrustning: 11 568 kr
 • Lön: 11 328 kr
 • Flygel, inklusive stämning och flytt från Genarp till Malmö nation: 4220 kr
 • Tennis- och squash-abonnemang: 25 775 kr
 • Hyra av Katedralsskolans jympahall: 7076 kr
 • Malmö Nation Open (golftävling): 8000 kr

Totala kostnader: 71 567 kr
Totalt inkommet nationsstöd: 67 668 kr

Helsingkrona nation

Helsingkrona har satsat merparten av sina pengar på att kunna transportera sina stolar lätt och ledigt och för att hyra idrottslokaler. I övrigt har nationsstödet lagts på bland annat inköp av ny projektor, en ny hemsida och teambuilding för kuratelet.

 • Spex: 4500 kr
 • Inköp av ny projektor: 5320 kr
 • Alkoholfria förmannaaktiviteter: 3000 kr
 • Stolsvagnar: 25000 kr
 • Hyra av lokaler till idrottsverksamheten: 20 000 kr
 • Ny hemsida: 3000 kr
 • ”Kuratelshäng”: 3000 kr

Totalt inkommet nationsstöd: 63 820 kr

Sydskånska nationen

Sydskånska nationen har framförallt använt sitt nationsstöd för att täcka två stora utgiftsposter: framställning av ny grafisk profil och lön till en tredje heltidare. Att tillsätta en prokurator social, som den nya heltidarposten kallas, menar nationen har resulterat i en generell kvalitetets- och effektivitetshöjning av nationens verksamhet. En liten del av nationsstödet har även använts till att sponsra idrottskollegiet och ordna tv-spelscafé.

 • Tv-spelscafé: 358 kr
 • Utomhusbio (presenning och snacks): 169 kr
 • Fika till internutbildningar: 158 kr
 • Idrottskollegiet (fotbollsturnering Göteborg): 735 kr
 • Ny grafisk profil: 12 650 kr
 • Ny grafik på grip (logga): 2500 kr
 • Vepa till inskrivningen: 1750 kr
 • Roll-up: 1850 kr
 • Tröjor novischeriet: 1441 kr
 • Affischer: 2688 kr
 • Folders: 2063 kr
 • Vägg till Hälsningsgillet: 358 kr
 • Lön: 46 450 kr

Totalt inkommet nationsstöd: 60 520 kr

Krischan på Tornavägen. Foto: Saga Sandin
Krischan på Tornavägen.
Foto: Saga Sandin

Kristianstads nation

På Kristianstads nation har årets stöd investerats i allt från våffeljärn och ansiktsfärger till poolhyra. De största utgiftsposterna återfinns dock i arvode till kuratelet och hyra av spelplan på Victoriastadion. Utöver det har det också lagts pengar på ”färg, lite spikar m.m” och vattenballonger.

 • Flipperturnering: 110 kr
 • Dodgeball hallhyra: 232 kr
 • Boll till dodgeboll: 240 kr
 • Lasertag: 260 kr
 • Vattenballonger: 373 kr
 • Ansiktsfärger: 258 kr
 • Novischeri: 2990 kr
 • Pizza-bakningsevent: 1100 kr
 • Swedish baking: 890 kr
 • Poolhyra poolevent: 200 kr
 • Hälsningsgillet: 800 kr
 • Våffeljärn: 260 kr
 • Fritös: 299 kr
 • Kaffebryggare: 5738 kr
 • Ljusstakar: 747 kr
 • Idrott: 8000 kr
 • Hyra av Victoriastadion: 2 x 4000 kr
 • Lampor till uteplatsen: 1888 kr
 • Färg, lite spikar m.m: 551 kr
 • Fix gatupratare: 546 kr
 • Färg: 750 kr
 • Löner kuratel: 30 442 kr

Totalt inkommet nationsstöd: 53 684 kr

blekingskaBlekingska nationen

Blekingska nationen tvingades 2010 dra ner en av sina två heltidsarvoderinigar från 100 procent till 25 procent. Nationsstödet har därför använts för att göra 25-procentsarvoderingen till en halvtidsarvordering.

 • Lön prokurator social: 48 620 kronor

Totalt inkommet nationsstöd: 48 620 kronor

Göteborgs nation

Göteborgs nation har under 2014 lagt merparten av nationsstödet på att renovera köket i sin restaurang Kajutan. De har även investerat i en ljudmätare och ökat sitt utbud av idrottsaktiviteter. Resterande 5 000 kronor har de använt till marknadsföring av nationen under novischperioden.

 • gbgsRenovering av Kajutan: 45 500 kr
 • Idrottsutskottet: 2540 kr
 • Ljudmätare: 6460 kr
 • Marknadsföring: 5000 kr

Totala kostnader: 59 500 kr
Totalt inkommet nationsstöd: 62 399 kr

Hallands nation

Hallands nation har pytsat ut nationsstödet till flera olika utgiftsposter. De största utgifterna återfinns i inköp av nya utemöbler och för tryck och distribution av nationens tidning Väderö. Utöver det har pengarna använts till bland annat olika prova-på-aktiviteter (squash, boxning, yoga, klättring) och vernissage av nationens konstsamling.

 • Prova på att klättra på klättervägg: 1000 kr
 • Prova på hot yoga: 1500 kr
 • Prova på squash: 1060 kr
 • Prova på boxning: 700 kr
 • Fem platser i Lundaloppet (de med högst närvaro vid nationens träningar): 1200 kr
 • Vernissage av nationenskonstsamling: 600 kr
 • Pluggcafé: 850 kr
 • Projekt ”Grön vecka på Hallands”: 4000 kr
 • Möbler till uteservering: 31 250 kr
 • Tidningen Väderö: 16 807 kr

Totalt inkommet nationsstöd: 59 132

kalmarsKalmar nation

Kalmar nation håvade under året in 47 079 kronor i nationsstöd. Pengarna har fördelats mellan allt från en månadslön till kuratorn till inköp av dekor och scenografi till nationens spex. En viss del av stödet har även lagts på tjänstemannaaktivitet, marknadsföring och hyra av basketplan.

 • Tjänstemannaaktivitet, Utmaningarnas hus Malmö: 5000 kr
 • Spex: 10 261 kr
 • Novischeriverksamhet: 3 494 kr
 • Idrottssektionen (hyra av lokal, anmälningsavgift till nationsserien i fotboll, inköp av västar): 5 844 kr
 • Löner: 17 032 kr
 • Marknadsföring: 4 360 kr

Kvar att använda: 87,5 kr
Totalt inkommet nationsstöd: 46 079 kr

Wermlands nation

Wermlands nation har använt hela nationsstödet under 2014 till lön åt en av de två heltidsarvoderade kuratelarna. Nationen framhåller i sin redovisning att det här har möjliggjort satsningar på icke alkoholrelaterade verksamheter som inte är så inkomstinbringande. Exempel som framhålls på icke-alkoholrelaterad verksamhet under 2014 är bland annat fotoutskottet, jogginggruppen och yoga.

 • Lön: 42 649 kr

Totalt inkommet nationsstöd: 42 649 kr