Kurs lockar 30 000

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Att plugga utan att få varken bidragspengar eller högskolepoäng – lockar det? Kanske inte. Men det gör det för 40 000 nya kursdeltagare vid Lunds universitet.

Sedan två veckor erbjuder Lunds universitet kurser som är öppna för alla, oavsett tidigare tidigare bakgrund eller nationalitet. Konceptet kallas Massive Open Online Courses, MOOC.

Och det drar folk. Juridiska fakultetetens kurs i European Business Law startade i början av januari och har lockat 27 000 bildningstörstande från hela 185 länder.

Kunskapen drar
Under måndagen startade också kursen Greening the Economy: Lessons and experiences from Scandinavia och 16 000 personer har anmält sig.
– Det är ungefär så många som vi hade förväntat oss – det är jätteroligt, säger Marita Ljungqvist, projektledare för MOOC på Lunds universitet.
Inget bidrag och inga högskolepoäng. Vad lockar med kurserna?
– Många av de som anmält sig vill lära sig mer om ämnet. Några av dem arbetar redan inom ett område och vill utveckla sig. Men generellt är det av rent intresse. Men kan få ett intyg om man vill, men det är kunskapen som drar, säger hon.

Global publik
Sedan början av 2010-talet har antalet MOOC:s ökat explosionsartat. Lärosäten som MIT och Harvard University har gått i bräschen för utvecklingen och miljontals studenter har anmält sig – nu börjar även Sveriges universitetet att vakna till.
– Vi gör det bland annat för den filantropiska aspekten. Vi vill sprida vår kunskap till en global publik, säger Marita Ljungqvist.

Men det är inte bara av ren vänlighet som kurserna anordnas.
– Lunds universitet och våra lärare får synas på en global arena. Vår utbildning och forskning får uppmärksamhet och detta är förstås ett sätt att rekrytera nya studenter, förklarar hon.

Tjänar inte en krona
Och det är just publiciteten som är den ekonomiska aspekten. Universitet tjänar inte en krona på sina tusentals och åter tusentals studenter som deltar i kurserna. På sina vanliga distanskurser får universitetet utbildningsbidrag för studenterna, men med MOOC:s kammar de noll. Och kurserna är inte direkt gratis att administrera.
– Det är klart att det är kostsamt och att det måste finnas finansiering. Men materialet som jobbas fram kommer kunna användas också senare i andra kurser, säger Marita Ljungqvist och förklarar att deltagarna snarare ska vända sig till varandra i forum, än åt handledare och mentorer.
– Man kan jämföra kursen med kurslitteratur på ett sätt. Man ska skapa communities med de andra deltagande.

Ett komplement
Framtiden ligger för den internetbaserade utbildningens fötter. Tekniken finns och intresset är bevisligen stort. Men Marita Ljungqvist ser än bara kurserna som komplement till de reguljära studierna.
– Det finns ett stort intresse för att utveckla MOOC-konceptet. Vi går mer och mer att material läggs ut öppet – men jag ser det som ett komplement till den vanliga utbildningen. Det ska tillföra något till den utbildning vi redan har, avslutar Marita Ljungqvist.