Motvind för digitala tentor

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Lundaekonomerna vill införa digitala tentor. Men Ekonomihögskolan tvekar.
– Det finns pengar att satsa, säger Lundaekonomernas vice ordförande Felix Blanke.

Digitaliserad tentaskrivning ser ut att vara framtiden. Juridiska fakulteten införde systemet under höstterminen och tongångarna har varit positiva. En underlättad textbearbetning för studenten och effektiviserad administrering har gjort att fler fakulteter vill göra som juristerna.

Felix Blanke, vice ordförande för Lundaekonomerna. Foto: Lundaekonomerna
Felix Blanke, vice ordförande för Lundaekonomerna. Foto: Lundaekonomerna

Digitala tentor prio ett
Vice ordförande för Lundaekonomernas Felix Blanke är angelägen om att se överge pennan och pappret till förmån för tangentbordet på salstentorna.
– Vi på studentkåren arbetar för elektroniska tentor. Det är en förändring som studenten tjänar på. Vi vill att detta ska vara en prioriterad fråga för fakulteten, förklarar han.

Arbetet går trögt
Men engagemanget till trots: Arbetet går sakta på fakulteten. Sedan frågan lyftes fram i höstas har ärendet gått i stå. Frågetecknen till förändringen är för många.
– Vi är i ett mellanläge med arbetet nu. Vi tog upp frågan i Utbildningskollegiet i början av hösten och fick då ett positivt svar från fakulteten. Vi kom fram till att systemet skulle testköras under våren – men sedan ansåg den berörda läraren för kursen att det var ett för osäkert system, säger Felix Blanke.

Behöver underlag
Nikos Macheridis är studierektor vid Ekonomihögskolan och anser att frågan måste utredas vidare innan fakulteten kan ge grönt ljus.

– Diskussionerna till beslutsunderlaget är alldeles för bristfälligt. Det har inte funnits tillräckligt med information till att införa systemet, säger han.
Vad saknas?
– Den ekonomiska aspekten av frågan – vad det kostar. Men även vad det finns för förutsättningar: Vilka tekniska investeringar som finns och vilka administrativa satsningar som krävs. Pengar ska läggas på aktiviteter som stödjer inlärning. Det är viktigt att få underlag för dessa punkter.
Jobbas det för att lösa frågorna?
– Diskussionerna av frågan har påbörjats, men vi får se hur snabbt eller långsamt det går. Men det finns en positiv inställning till förändringen.

’’Det finns pengar att satsa’’
På Juridicum passar digitala tentor bra. Juriststudenterna har salstentor med mycket textskrivning och få hemtentor. Men på Ekonomihögskolan ser det annorlunda ut. Matematiska uträkningar varvas med hemtentor, vilket är fall då systemet blir överflödigt.

– Det är en kostnadsfråga i slutändan. Vi har rätt mycket hemtentor och mattetentor och då passar inte systemet. Priset är en fråga – sen är det också värdet av vad det kan ge, säger Felix Blanke och förklarar hur arbetet ska gå vidare:
– Vi på Lundaekonomerna ska diskutera med företaget som förser de digitala tentorna om de skulle kunna gå ner i pris för att visa sin produkt. Vi kommer att trycka på att fakulteten ska satsa på det här, för det finns pengar att satsa, avslutar han.