Lärarpengar blev inte lärartimmar

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Universitetet gav de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna ett ökat anslag under 2012 och ville ha fler lärarledda timmar. Men fakulteterna frångick universitets krav och lade miljonerna på annat.

Frågan om antalet lärarledda timmar bland humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen är en ständig källa för diskussion. Men problemet borde i dag vara mindre än vad det är. 2012 gavs fakulteterna pengar från Universitetsstyrelsen som var öronmärkta för satsningar på mer lärarledd tid för studenterna.

Lärartimmarna bortprioriterades
Sedan dess har de lärarledda timmarna inte ökat – trots ökningen. Fakulteterna spenderade i stället pengarna på andra åtgärder som ansågs viktigare.
– Alla måste mätta munnen efter matsäcken och bygga utbildningarna efter pengarna man får. Men det var inga större summor, utan några miljoner som sammanlagt landade på alla fakulteter, säger Lunds universitets planeringschef Tim Ekberg som fått i uppdrag att följa upp finansieringen.

Var det inte meningen att pengarna skulle gå till fler lärarledda timmar?
– Pengarna var en förstärkning av utbildningen. De har använts till att fakulteterna inte har behövt fortsätta göra de neddragningar som de varit tvungna till.

Men inte fler lärarledda timmar?
– Det har inte blivit mer lärarledd tid, men pengarna har kunnat förhindra att det blivit ännu färre, säger Tim Ekberg.
– Fakulteterna har en kraftigare utveckling av sina kostnader än man får pengar för. De senaste åren har antalet lärare blivit färre. Det har varit en nedåtgående spiral. Men de nya pengarna hejdade detta, säger han.

HTS nöjda – trots tidigare kritik
Humanistiska och teologiska studentkåren, HTS, har länge arbetat för fler undervisningstimmar. Men HTS vice ordförande Susanne Persson är trots det nöjd med fakulteternas prioritering.
– Mer lärarledd tid innebär inte per automatik högre kvalitet på utbildningen. En engångssumma räcker inte för att permanent utöka antalet lärarledda timmar, utan för detta krävs höjda och fasta anslag, säger hon och fortsätter:
– Engångssumman kunde däremot bidra med att utreda hur fakulteten kan öka kvaliteten på de undervisningstimmar som redan finns, säger hon.

Susanne Persson ser hellre att undervisningen varierar än att timmarna blir fler.
– Vi har en projekt som inventerar den undervisningstid som finns och där vägs den kvalitativa aspekten in. Det handlar om att få in fler seminarieformer och diskussioner än den klassiska undervisningsformen bidrar med. Jag tycker att fakulteternas satsningar är positiva, säger hon.