Brännande kurskritik

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

44 procent. Så många brandingenjörsstudenter var missnöjda med kursen i fysik i höstas. Nu ska brandingenjörsprogrammet uppdateras.

Kursen Fysik – electricitetslära, gaser och vätskor får inte högt betyg av brandingenjörsstudenterna på Lunds tekniska högskola. 44 procent av studenterna som tog kursen i höstas är missnöjda.
– I förhållande till vad vi skulle lära oss enligt kursplanen blev det för mycket information på föreläsningarna. Det var svårt att ta till sig allt och många upplevde att de skulle lärt sig mer genom att bara läsa boken, säger en student som studerar till brandingenjör.
– Det var många tunga PowerPoint-presentationer och många härledningar i formlerna som inte var relevanta.

Ojämn nivå
Trots det klarade 96 procent av studenterna tentan.
– Det blir en ojämn nivå när tentan är så relativt lätt. Varför ska vi spendera tid på föreläsnignar när det inte speglas i tentan? säger studenten.

Trots påpekanden från studentrådet om förbättringar avser kursansvarige inte att vidta några åtgärder.
– Det är tyvärr ett ganska vanligt bemötande vi får från vissa kursansvariga. ”Så här ser det ut” är ofta ett svar vi får, säger studenten.

Ska uppdateras
Programledningen för brandingenjörsutbildningen är medvetna om problemet.
– Bedömningen av kursen i utvärderingar har gått upp och ner. Vi håller på att se över utbildningen och från hösten 2015 är det en uppdaterad brandingenjörsprogram som ges, säger Daniel Nilsson, programledare för brandingenjörsutbildningen på LTH.
– Vi har sett att övergången mellan fysiken, termodynamiken och branddynamiken inte fungerar optimalt. Vi måste se över genomförandet så att det är lättare att förstå och se kopplingen mellan de olika ämnena, säger han.

Begränsat med personal
Programledningen vill nu ta ett helhetsgrepp på utbildningen.
– Kursen har fått dåliga kursutvärderingar förut och i år var det sämre än förut. Problemet ligger i att vi har begränsat med personal och det är upp till studierektorn på fysiska institutionen att se vem som passar, säger Anders Gudmundsson, biträdande programledare för brandingenjörsprogrammet.
– Vi vet om problemet, men det är en lång process att ändra en akademisk kurs. Vi vill ju diskutera med studierektorerna också så att det blir rätt, säger han.

Den kursansvarige har inte kunnat nås för en kommentar.