Studenterna skolar von Schantz

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Det finns ingen tid att vila för universitetets nye rektor Torbjörn von Schantz. Redan under onsdagens installation presenterade LUS sina förväntningar på nästa mandatperiod.

Under onsdagen skedde den traditionsenliga installationen av Lunds universitets nye rektor Torbjörn von Schantz. I samband med tillställningen tog Lunds universitets studentkårer, LUS, ordförande Oskar Styf till orda. Han välkomnade von Schantz  med att presentera en upprättad kursplan för rektorn i ämnet ”Att leda Lunds universitetet”.

Kursplanen ska stärka studenterna
I kursplanen uttrycks studenternas krav, önskemål och förväntningar på det nya rektorsparet i rektor Torbjörn von Schantz och prorektor Eva Wiberg. Den omfattar bland annat att de ska ”verka för ett jämställt universitet” och för ”höjd utbildningskvalitet”.
– Vi vill stärka studenternas situation på universitetet och kvalitetssäkra utbildningen, säger Oskar Styf, ordförande för LUS.
– För att fortsätta utveckla universitetet i en positiv riktning måste vi kunna fortsätta jobba med rektorn med dessa ämnen.

Kursplanen är utformad av Lunds studentkårer och är hela tolv sidor lång. Den har ett dussin övergripande mål som rektor Torbjörn von Schantz ska leva upp till och bedömas utefter.
– Vi kommer jobba med kursplanen löpande i samtal med rektorn. Vi kommer även att utvärdera den och ha som stöd till första maj-talen. Men det är ett långsiktigt arbete, säger Oskar Styf.

Hur har rektorn reagerat på kursplanen?
– Torbjörn (von Schantz) har tagit emot den väldigt väl. Han fick den i onsdags morse och håller med om väldigt mycket.

Finns det något kursmål som är extra viktigt?
– Hela kursplanen är lika viktigt – det är detta vi i kårerna kunde enas om. Men det är jätteviktigt att jobba mot ett jämställt universitet. Också att höja statusen för lärarrollen och att öka antal timmar lärarledd tid, förklarar han.

En ojämnställd kursplan
Ett jämställt universitet betyder att alla studenter är lika. Men det kanske inte börjat gälla riktigt än. Kursplanen finns nämligen bara på svenska.
– Ska man översätta den ordentligt, kostar det ganska mycket pengar. Som det ser ut nu kommer den inte att översättas till engelska, säger LUS ordförande Oskar Styf.

HÄR hittar du kursplanen ”Att leda Lunds universitet”.