Dålig kårrepresentation i Lus-val

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Lunds universitets studentkårer har utlyst höstens nya ordförandeposter. Eller ja, några av kårerna har gjort det. Fem av nio studentkårer är nämligen inte än delaktiga i valprocessen.

Lunds universitet har nio studentkårer. Tillsammans ska de föra drygt 30 000 studenters talan via Lunds studentkårer, Lus. Främsta talespersoner för Lus är ordföranden och vice ordföranden. Varje år tillsätts nya ordförande av en valberedning som utgörs av representanter från alla studentkårer.

Men just nu står mer än hälften av universitetets studenter och studentkårer utan någon röst i årets val.

Nikolas Pieta Theofanous är valberedningens ordförande.
Nikolas Pieta Theofanous är valberedningens ordförande. Foto: Jan Nordén

Fem av nio studenter inte representerade
När kandidatursperioden drog igång under måndagen hade hela fem av nio studentkårer valt att inte delta i valprocessen. Valberedningens ordförande Nikolas Pieta Theofanous säger att studentkårerna har kontaktats, men att alla inte kunnat eller velat bidra.
– Jag har bett kårerna att välja en representant till valberedningen. Givetvis vore det optimalt om det fanns en full valberedning – men det finns de som vill engagera sig, och de som inte vill engagera sig, säger han.

”Kårerna får leva med det”
Lunds doktorandkår, Teknkologkåren vid LTH, Lunds Naturvetarkår, Lundaekonomerna och Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö är de fem kårer som än inte har engagerat sig i valprocessen. Det är en majoritet av studentrepresentanterna.
– Alla studentkårer har fått en chans att vara med – de får svara för sina beslut. Jag kommer att arbeta med det jag har. Det är ett problemen utifrån att vår arbetsbörda ökar, säger Nikolas Pieta Theofanous.
Vad tycker du om att så få verkar vilja engagera sig?
– Jag har många åsikter om många saker, men det finns vissa sammanhang där man pratar om dem och där man inte gör det. Jag kan acceptera att kårerna inte har folk nog. Men kårerna får stå sitt kast och leva med det.

Alexander Theofanous, vice kårordförande och utbildningsansvarig på Teknologkåren.  Foto: Press/Teknologkåren
Alexander Theofanous, vice kårordförande och utbildningsansvarig på Teknologkåren.
Foto: Press/Teknologkåren

Tar energi
Teknologkårens vice ordförande Alexander Theofanous har dålig koll på hur det ligger till med hans kårs deltagande.
– Rent krasst vet jag inte varför vi ännu inte tillsatt en representant. Men det finns utbildningsfrågor som vi jobbar med som tar mer energi och tid. Det är mycket annat som är mer prioriterat än valberedningen, säger han.
Hur viktigt är valet av Lus-ordförande för er?
– Det är otroligt viktigt. Vi vill vara med och bestämma. Men som jag har förstått är det inte för sent att tillsätta en representant än – det ska vi jobba med för full rulle nu, säger TLTH:s Alexander Theofanous.

Några andra som också ligger efter med sin ansökan är Lundaekonomerna.
– Vi har inte anmält vår representant än. Men det är på gång. När man har något framför sig som inte behöver bli gjort direkt är det lätt att man väntar med det. Men frågan har inte blivit bortprioriterad, säger Lundaekonomernas ordförande Lisa Fjellström.
Har det brustit i kommunikationen från valberedningen?
– Nej. Det är bara annat som har kommit i vägen från vår sida, säger Lisa Fjellström.

Valberedningen ansvarar för att arbeta fram två alternativ till ordförandeposterna. Det slutgiltiga beslutet om anställning tas av Lus ting.

Artikeln har uppdaterats efter publicering.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

LTH beslutar om grundutbildning på Brunnshög

Förra veckan tog LTH:s ledning beslutet att utbildning