Våga vitsa

- in Nyheter
@Beri Zangana

Mer humor på arbetsplatsen minskar motsättningar mellan danskar och invandrare – även om de är stereotypa.

Vad får du skämta om? Det har Henriette Frees Ensholdt studerat i sin avhandling om social interaktion på en multietnisk arbetsplats inom hotell-och restaurangbranschen.

Henriette Frees Ensholt har under sex månader tittat särskilt närmare på hundra personer – danskar och första generationens invandrare – och hur de skämtar med varandra på sina arbetsplatser.

Skämtar om stereotyper
I sin undersökning såg hon att människor av olika etniciteter skämtade med varandra – och inte sällan om ämnen som kunde uppfattas som stereotypa och laddade.
– Grupperna skämtade till exempel om sig själva och om varandra, säger Henriette Frees Ensholdt

Bland annat skämtade en del invandrare mycket om terrorism och att vissa hade många barn. I undersökningen, som gjordes på personer som redan var bekanta med varandra, kunde hon se att skämten bidrog till att avdramatisera relationerna mellan grupperna.

Nytt tänk
Hon anser att forskare vanligtvis studerar sådana grupper genom ett antirasistiskt perspektiv, där fokus ligger på makt och ett ”vi och dem”-tänk. Men Henriette Frees Esfoldt vill gå bortom det perspektivet och fokusera på hur grupperna samspelar.
– Tidigare har forskare varit intresserade av att studera rasism och etniska segregeringar där grupper inte mötts i social interaktion. Det fattades en forskning om den sociala relationen mellan grupperna danskar och första generationens invandrare, säger Henriette Frees Ensholdt.

Enligt Henriette Frees Ensholdt är det problematiskt att tillämpa ett antirasistiskt perspektiv då det snarare fokuserar på makt och underordning. På så vis går forskarna miste om mötet som sker mellan danskar och invandrare som frivilligt deltar i en social interaktion.
– I min avhandling har jag belyst hur olika etniska grupper skämtar med varandra på en arbetsplats.

Viktigt att förstå situationen
Men samtidigt som olika grupper kan skämta mellan varandra, gäller det förstås att känna av situationen. Det är lättare att förstå en skämtsam situation om personerna känt varandra länge. Någonting som även märktes på arbetsplatsen som Henriette Frees Ensholdt studerade. Däremot går det inte att säga exakt var gränserna går.
– Det beror helt på vilka personerna interagerar med. Jag märkte hur invandrarna kunde skoja mycket om sig själv och om danskarna. Danskarna kunde skoja om sig själva men var mer försiktiga när de skulle skoja om invandrarna. Det är viktigt att förstå situationen och även se till sin omgivning som indirekt är med i interaktionen, säger hon.