”Skarpt läge att göra någonting”

- in Nyheter

Förbättringar är på väg, men när är fortfarande oklart. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll kom till Lund för att svara på frågor om det ihåliga sjukförsäkringssystemet.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll utanför Kårhuset i Lund. Foto: Christina Zhou
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll utanför Kårhuset i Lund.
Foto: Christina Zhou

Studenter kan inte sjukskrivas på deltid. Vid sjukdom har de 30 karensdagar och den som inte tar studielån har ingen sjukförsäkring alls. Enligt en undersökning från Sveriges förenade studentkårer, SFS, upplever 95 procent av landets studenthälsomottagningar att det är ett problem att studenter inte kan deltidssjukskrivas.

Snart på remiss
Den förra regeringen sjösatte 2010 den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, där alla riksdagspartier är representerade. Syftet var att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet, där sjukförsäkringen för studenter ingår.

Utredningen skulle först redovisas 2013 men har försenats och ska nu ligga på socialförsäkringsminister Annika Strandhälls bord den 2 mars i år.
– Den här frågan har legat ”gömd” i en utredning i fem år, men nu när den här utredningen levereras till mig blir det skarpt läge att göra någonting, säger Annika Strandhäll som är i Lund för att besöka SFS.
– Att man från ett politiskt perspektiv inte har kunnat lösa frågan under så pass lång tid tycker jag är lite konstigt. Vår ambition är att snart kunna skicka ut undersökningens förslag på remiss för att sedan kunna lägga skarpa förslag, fortsätter socialförsäkringsministern.

Rebecka Stenkvist är ordförande för Sveriges förenade studentkårer.  Foto: Christina Zhou
Rebecka Stenkvist är ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
Foto: Christina Zhou

Med i regeringsförklaringen
Annika Strandhäll menar att regeringen i stort delar studentkårernas problembeskrivning och försäkrar att sjukförsäkringen för studenter är ett prioriterat område för regeringen.

Statsminister Stefan Löfven tog exempelvis upp problematiken i regeringsförklaringen.
– Jag har i uppdrag att förbättra den här situationen. På det sättet är regeringens förslag i den här frågan inte beroende utredningens rekommendationer även om jag ser fördelen med att hitta ett förslag med ett brett parlamentariskt stöd. Den här utredningen skulle kunna vara grund för det, säger Annika Strandhäll.

Inga snabba besked
SFS:s ordförande Rebecka Stenkvist är både nöjd och missnöjd med beskeden från socialförsäkringsminstern.
– Hon var väldigt tydlig med att hon har ett uppdrag i och med regeringsförklaringen där statsministern tog upp de här frågorna. Det ger oss en möjlighet att följa upp detta och sätta press på regeringen längre fram. Jag är hoppfull om att något kommer att hända men det viktiga är att det händer tillräckligt fort, och där fick vi inte några besked idag, säger Rebecka Stenkvist.