DEBATT: Det finns viktigare reformer än studielön

- in Debatt

Fler studentbostäder, bättre utbildningskvalitet och mer autonoma lärosäten är viktigare reformer än studielön. Det skriver Armend Dushica från Moderata studenter och tre representanter från Alliansens övriga studentförbund i en replik till de rödgrönrosa.

Ett antal rödgrönrosa studentpolitiker replikerar på Moderata studenters replik på Kauntz krönika om studielön i Tidningen Lundagård och blandar på ett märkligt sätt in ett flertal stora frågor i det ursprungliga förslaget. Vi i Alliansens studentförbund välkomnar deras ansats att diskutera studentfrågorna i ett större perspektiv.

En viss bildningsnivå är en förutsättning för att det demokratiska samhället ska fungera. Universitet och högskolor har en viktig roll i att uppbära fler värden än att vara en arbetsmarknadsfabrik. Under 90-talet genomgick den högre utbildningen en massiv expansion, vilket beklagligt nog inte åtföljdes av lika massiva kvalitetsförstärkningar. Idag läser fler studenter än någonsin en högre utbildning, men som grupp tillgodogör vi oss allt mindre kunskap. Ska Sverige på allvar kunna konkurrera som en kunskapsnation måste utbildningskvaliteten öka och utbildningens användbarhet stärkas. Allt annat är ett hån och ett svek mot alla de studenter som väljer att investera tid och pengar i en högre utbildning som kommer både de själva och samhället till del.

Sverige står idag inför många stora samhällsutmaningar. Att de rödgrönrosa i det läget fortfarande inte förstått att saker kostar pengar och att politik är att prioritera är oroande. I en internationell kontext är Sverige tämligen unikt med att erbjuda högre studier gratis för alla och detta är något som är extremt viktigt att värna om. Att skattepengar däremot även skulle användas för att täcka studentens levnadsomkostnader under studietiden skulle leda till att staten står hela risken och studenten nästan hela vinsten med en utbildning. Det är inte proportionellt och det går inte att motivera att den som inte valt att studera vidare ska tvingas betala mat, hyra och betald semesterresa åt den som gjort ett annat livsval.

De rödgrönrosa har däremot helt rätt i att studiemedelssystemet idag är ineffektivt och motverkar försöken till breddad rekrytering. Vi vill därför öka möjligheterna till tilläggslån, för att öka flexibiliteten för de studenter som har andra behov än normen.

De rödgrönrosa har också alldeles rätt i sin problembeskrivning av svårigheterna som student att bli förälder eller sjuk under sin studietid. Den problembeskrivningen har det funnits en politisk samsyn om i 20 år, men ingenting har hänt. Den 2 mars kommer den socialförsäkringsutredning som under flera år har utrett frågan.

Detta har dock ingenting med studielön att göra. Även i den rödgrönrosa världen är reformutrymmet begränsat, och vi från Moderata studenter, Liberala studenter, Centerstudenter och Kristdemokratiska studentförbundet ser mycket hellre reformer i hur utbildningens kvalité kan stärkas, hur fler studentbostäder kan byggas, hur den lärarledda undervisningen kan förbättras, hur vi skapar mer autonoma lärosäten, hur studenter i högre utsträckning ska få jobb efter studierna, att det ska löna sig att studera och i studiemedelssystemet än införandet av en studielön vars enda konsekvens kommer att bli att undersköterskan som arbetar delade turer ytterligare kommer att tvingas finansiera inte bara medelklassens studier, utan även dess leverne.

 

Armend Dushica
Ordförande Moderata studenter Lunds universitet
Första vice riksordförande Moderata studenter

Hanna Håkanson
Riksordförande Liberala studenter

Max Eskilsson
Ordförande Centerstudenter Lund

Victor Landing
Ordförande Kristdemokratiska studentförbundet Skåne