Sexförbud, säkerhetshot och start-ups

Lärare och studenter får inte längre ha sex med varandra på Harvard och förre rektorn Per Eriksson hyllas i internationell press. Det här är veckans internationella utblick.

Sexförbud mellan lärare och studenter på Harvard
Anrika Harvard University förbjuder sex och romantiska relationer mellan studenter och dess lärare. Det skriver The Guardian. Harvard följer bland annat i Yale Universitys fotspår, som införde ett förbud redan 2010. Sedan dess har flera fakulteter disciplinerats, säger en representant för Yale till bloomberg.com.

Men i Sverige kan relationerna fortsätta.
– Det här har ju med privatlivet att göra och vi får inte reglera folks privatliv, säger juristen Kristina Ullgren på Göteborgs Universitet till Sveriges Radio. Hon betonar att det emellertid finns ett regelverk om jävsituationer mellan lärare och student vid examinering.

Förre rektorn Per Eriksson. Foto: Arkiv
Förre rektorn Per Eriksson.
Foto: Arkiv

Per prisas i press
Lunds universitets tidigare rektor Per Eriksson klev av sitt uppdrag vid årsskiftet. Och bakom sig lämnar han sex fantastiska år, enligt University World News. Efter rubriken ”Rektorns enastående prestation vid Lunds universitet” följer en lång hyllningstext om Per Eriksson och hans ”magiska formula”. Bland annat nämns hans arbete för fler studentbostäder i Lund och hans väg till ett ”innovativt universitet”.

Forskare utvisade – fara för Norges säkerhet
Två forskare vid universitetet i norska Agder har utvisats. Enligt norska tidningen NRK ska forskarna haft kunskap som kan användas i utvecklingen av militära missiler. Den norska regeringen befarade att forskarnas expertis skulle kunna äventyra Norges säkerhet. Forskarna –  den ena kinesisk stipendiat, den andre med europeiskt medborgarskap – har båda nekat till anklagelserna.
–  Vi är förvånade. Vi kan inte se att det finns skäl för utvisning, säger universitetet i Agders ordförande Tor A. Aagedal till NRK.no.

Rättvisedepartementet i den norska regeringen vill inte kommentera fallet, men har bedyrat vikten av att motverka länders användande av massförstörelsevapen. Detta är första gången heltidsanställda vid ett norskt universitet utvisas.

Många sökande ger mindre pengar
För två veckor sedan skrev Lundagård om studenter vid Lunds universitet som fick vänta tre dagar på sitt studiemedel. I Kenya är det snäppet värre. För studenter vid universitetet i Nairobi dröjde det hela tre månader innan de fick sitt studielån.

Men när pengarna väl kom, var det mindre än beräknat. På grund av ett ovanligt högt söktryck bland Kenyas låneansökningar räckte inte pengarna till. Därför sänktes lånets årliga maxgräns från drygt 5500 svenska kronor till närmare 4600 – en sänkning på 17 procent.
– Vi kan inte hantera det stora antalet ansökningar på grund av skulder. Sökarantalet är alldeles för stort för vår kapacitet, säger Charles Ringera, vd för Higher Education Loans Borad, HELB, till University World News.

Situationen har rört upp känslor bland landets studenter som nu planerar en nationell bojkott. HELB har börjat leta efter insamlingsalternativ för att kunna hålla jämna steg med den ökade efterfrågan.

Jaan Siitonen skriver sin magisteravhandling om Helsinki Think Company. Foto: Niklas Evers/Studentbladet
Jaan Siitonen skriver sin magisteruppsats om start-ups 
Foto: Niklas Evers/Studentbladet

Finsk entreprenörsboom
Finlands arbetslösa högutbildade blir allt fler rapporterar Studentbladet. Som en reaktion till det väljer Finlands studenter att i högre grad satsa på egenföretagande och entreprenörskap. I Studentbladets senaste nummer skönjas en tydligare startup-trend bland finska studenter.

Helsingsfors universitet och Helsingsfors stad har tillsammans grundat och finansierat en förening som heter Helsinki Think Company. All verksamhet i föreningen sköts av studenter och tanken är att Helsinki Think Company ska hjälpa just studenterna att skapa sina egna arbeten.

Dessutom ska såväl Helsingfors som dess universitet kunna tjäna på föreningen i förlängningen.
– Det största problemet är det finländska tankesättet. Vi är självkritiska och vill varken sälja in oss själva eller det vi gör. Det här måste vi bli bättre på, säger Jaan Siitonen, som skriver sin magisteravhandling om Helsinki Think Company.