CSN ändrar studiebelopp för utlandsstudier

- in Nyheter

Den 1 juli 2015 ändrar Centrala Studiestödsnämnden sina regler angående studiestöd för utlandsstudier. Svenska studenter som studerar utomlands kommer få lika mycket studiemedel som studenter i Sverige. Idag får studerande olika studiestöd beroende på vart studierna är förlagda.

Enligt propositionen som ligger bakom studiemedelsändringarna ska de nya reglerna ge möjlighet till högre och mer flexibelt uttag av merkostnadslån. Det ska också bli lättare att kontrollera utbetalningar då studiemedlet i huvudsak tidigare betalades ut i en klumpsumma i början av varje termin.

Är positiv
Klas Elfving, pressansvarig på CSN ser positivt på lagändringen. Han menar att de nya reglerna kommer bidra till att fler studenter kommer studera utomlands och att studenterna får bättre möjligheter.
– Det nuvarande systemet har fått mycket kritik och regeringens beslut innebär att förändringen gör verksamheten mer sammanställd. Samtidigt kommer CSN bli effektivare med att betala ut stödet, nu när det går över till månadsvis utbetalning.
Hur är det för studenter som studerar i länder med högre levnadskostnader än i Sverige?
– Det kommer finnas möjlighet till merkostnadslån. De nya reglerna upplevs som generösa av både regeringen och CSN. Dessutom kommer studenter som måste betala terminsavgift få möjlighet att få en klumpsumma i början av terminen.
Kommer merkostnadslånet vara anpassat till varje land? 
– Nej, det kommer vara samma för alla.

Margareta Nordstrand är chef för Externa relationer på Lunds universitet. Foto: Arkiv/Carl-Johan Kullving
Margareta Nordstrand är chef för Externa relationer på Lunds universitet. Foto: Arkiv/Carl-Johan Kullving

Fler faktorer
Margareta Nordstrand, sektionschef för Externa relationer på Lunds universitet är inte helt säker på vad lagändringen kommer betyda.
– Det är för tidigt att dra slutsatser men en hypotes kan vara att studenter väljer bort dyra länder. Studenter kan börja väga in faktorer som tidigare inte varit centrala så som jobbmöjligheter, kostnad för boende, mat och resan dit.
Hur påverkas studenterna?
– De studenter med sämre ekonomi kommer förmodligen att stanna hemma istället för att åka till ett billigare land. De flesta studenter är väldigt måna om vilket lärosäte de ska till. Svenska studenter vill oftast inte att åka till ett land eller universitet som inte verkar attraktivt bara för att säga att de har pluggat utomlands.

Hon tror att studenter fortfarande kommer åka till länder som USA men att de flesta kanske väljer att åka till mindre orter istället för att läsa i en dyr storstad eller på ett etablerat universitet.

 

Rebecka Stenkvist, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.  Foto: Pressbild/SFS
Rebecka Stenkvist, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
Foto: Pressbild/SFS

Mycket lån
Sveriges förenade studentkårers ordförande Rebecka Stenkvist anser att det är viktigt att följa upp resultaten och återkoppla.
– Det är viktigt för CSN att tydliggöra vad förändringen innebär och att man följer upp vilka konsekvenser de nya reglerna får för studenter.
Finns det en oro inför ändringarna?
– Möjligheten för att ta ett större lån i början av terminen för att betala av terminsavgifter är självklart positivt. Men samtidigt betyder detta också att studenter samlar på sig mycket lån på kort tid. Det tycker vi är oroväckande eftersom studenter redan har en så pass tung skuldbörda.