Q: Per Eriksson (BL)

- in Q
Illustration: Sara Ottosson
Illustration: Sara Ottosson

Universitetets överhuvud de senaste sex åren. Ofta iklädd rektorskedja eller träskor, om än sällan samtidigt. Har varit en stark kraft i Lund dessa år. Kanske har det att göra med hans förkärlek för friskvård, i synnerhet armhävningar. Eriksson är pingstvän men är också vän med många i Stockholm där han spenderat en ansenlig del av sin tid. Som generaldirektör på Vinnova slöt han flera avtal som begränsade handlingsutrymmet för hans efterträdare. Också denna gång har kritik framförts om att Erikssons närvaro på rektorskansliet, på grund av sent ingångna avtal, kommer vara påtaglig även efter hans avgång.

Q ställer sig kritisk:

Att långa kontrakt och avtal befästa
är inte ett älskvärt manér mot sin nästa.