Låt marknaden sköta jobbet

Situationen på dagens bostadsmarknad är ohållbar. Lösningen är marknadshyror och regelförenklingar, anser Philip Norrman, utbildningspolitisk krönikör.

Idag öppnade ansökningen för höstterminen till landets universitet och högskolor. Valet av utbildning är för många ett av de viktigaste besluten man gör i sitt liv.

När väl antagningsbeskedet dimper ner i mailkorgen, mitt under den svenska högsommaren blir det för några en besvikelse, för andra blir det däremot en positiv överraskning. Kanske är det den åtråvärda drömutbildningen man äntligen lyckats nästla in sig på.

Men för alldeles för många riskerar lyckan över det positiva beskedet att bli kortvarig. I stället väntar en ångestfylld tid — i jakten på ett studentboende.

Den dysfunktionella bostadsmarknaden drabbar många grupper i samhället — inte minst studenter. Enligt SFS, Sveriges förenade studentkårer råder det brist på studentbostäder i nio svenska städer, varav Lund är en av dem.

Trots det prekära läget har den nya regeringen inga konkreta förslag. Än mer anmärkningsvärt är att bostadsministern Mehmet Kaplan inte berättar sanningen om den framgångsrika reformen från 2013 om förenklade villkor för andrahandsuthyrning. Att just den reformen lett till ett ökat utbud av andrahandslägenheter verkar ministern inte alls bry sig om.

Liksom arbetsmarknaden präglas den svenska bostadsmarknaden av problematiken av outsiders och insiders. Förenklat innebär det att det finns ett A- respektive ett B-lag. Till B-laget hör de som inte är etablerade på bostadsmarknaden, däri bland studenter.

För att få bort problematiken kring insiders och outsiders krävs en fungerande bostadsmarknad, där i högre utsträckning utbud och efterfrågan tillåts styra.

I en rapport från Bokriskommitén, ledd av den kända ekonomen Klas Eklund, visar på att reformer som marknadshyror, snabbare planprocesser och mindre regleringar leder till fler antal bostäder, effektivare flyttkedjor och en stabilare ekonomi.

Det är reformer som i praktiken inte kostar något att genomföra.

Dagens bostadsmarknad är i drastiskt behov av en förändring. I nuläget är bristen på tänkbara reformer från regeringen total. Låt nu inte den här mandatperioden bli fyra år av stiltje.