Studentbostäder bra för förtätning

- in Nyheter

För att minska bostadsbristen i Lund och samtidigt rädda bördig åkermark vill kommunen bygga fler bostäder i stadens centrala delar. 

Lunds kommun är i skrikande behov av nya bostäder. För att inte förstöra de bördiga odlingsfält som omger Lund vill kommunen satsa på att försöka förtäta boendena i de centrala delarna av staden.Ytor i underutnyttjade parkeringshus, tomma utrymmen i glesare bostadsområden och rum i redan befintliga byggnader är exempel på platser som kan komma att förvandlas till bostäder inom de närmsta åren.

Vissa förtätningar är redan igång, till exempel Sockerbruksområdet intill järnvägen där det skapas 64 nya lägenheter.

Fler förtätningar
På en presskonferens idag presenterade de rödgrönrosa förslag på hur förtätningen skulle kunna genomföras.
– Vi tänker oss att en stor del av det man bygger det närmaste åren sker genom förtätning, säger vänsterpartisten Helmut Moser.

Björn Abelson ärordförande i byggnadsnämnden. Foto: Simon Cesarini
Björn Abelson ärordförande i byggnadsnämnden.
Foto: Simon Cesarini

Studentbostäder perfekt förtätning
Förslagen gäller nya bostäder utmed vägkanter, nya våningar på redan befintliga hus, kombination av till exempel förskola och studentbostäder i samma hus och ombyggnationer av underutnyttjade lokaler, där parkeringshuset Dammgården nämndes som exempel.
– Fördelen med studentboenden är att de går att få in där det är plats för mindre lägenheter, vilket är perfekt för förtätning, säger ordförande Björn Abelson.

Lunds studenter kan alltså förhoppningsvis se ljust på projektet. Ett av målen med bostadsbyggandet är även att minska segregationen i Lund genom att ha så många olika boendeformer som möjligt i samma område.

1200 bostäder per år
Björn Abelson berättade under presskonferensen att det återstår att utforma en detaljplan för förtätningsarbetet och att det tidigast kan sättas igång våren 2017. Ambitionen är att skapa 1200 nya bostäder per år.
– Idén med förtätningsstrategier är inget nytt, det har varit på tal länge, säger kommunalrådet Christer Wallin (M).

Vidare berättar han att oppositionen också har ambitioner för nybyggande, men har inga konkreta förslag för tillfället.