Ett steg närmre deltidssjukskrivning

Att deltidssjukskriva sig som student kan nu bli möjligt för vissa studenter. Det konstaterar den parlamentariska socialförsäkringsutredningen efter snart fem års arbete.

Idag kan du inte deltidssjukskriva dig som student. Men nu öppnar den parlamentariska socialförsäkringsutredning upp för att vissa studenter ska kunna deltidssjukskriva sig. Efter nästan fem års arbete överlämnade utredningskommittén sitt slutbetänkande till regeringen idag.
– Det känns lite som en examensdag i dag, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll under presskonferensen.
– Utredningen skickas på remiss så snart som det går, säger hon.

Rebecka Stenkvist är ordförande för Sveriges förenade studentkårer.  Foto: Arkiv/Christina Zhou
Rebecka Stenkvist är ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
Foto: Arkiv/Christina Zhou

Rätt riktning
Utredningen öppnar upp för att studenter som har särskilda skäl, till exempel kroniska sjukdomar i skov eller långa rehabiliteringsprocesser, ska kunna deltidssjukskrivas.
– Det här är stora steg i rätt riktning och ett av våra viktigaste krav. Nu täcks en grupp studenter som länge haft det svårt och som nu kan få det bättre, säger Rebecka Stenkvist, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, SFS.
– Vi fortsätter jobba för att alla studenter ska kunna deltidssjukskrivas, säger hon.

Håll igång debatten
Antalet karensdagar kan också övervägas enligt utredningen. Även ett matchningslån, det vill säga pengar som kan lånas när en person är mellan studier och arbete, bör utredas ytterligare.
– Det är positivt att utredningen öppnar upp för färre karensdagar, även om det inte är ett förslag, säger Rebecka Stenkvist.
Har utredningen missat något?
– Ja, argumentationen till att sjukförsäkringen är kopplad till studiemedlet. I dag finns drygt 28 000 studenter i Sverige som läser heltid med inte har någon sjukförsäkring. Det är studierna som ska vara försäkrade, inte studiemedlet.
– Det hade underlättat mycket för studenterna om sjukförsäkringen var kopplad till studierna i stället. Men utredningen ser tvärtom sjukförsäkringen som en inkomstbortfallsförsäkring i stället.
Nu skickas utredningen på remiss. Vad bör studentrörelsen göra för att förbättringar ska ske?
– Svara så konkret som möjligt och hålla igång debatten. Utredningen är så stor, det är viktigt att studentfrågorna inte hamnar sist i kön, säger Rebecka Stenkvist.