Jullovsbesluten felaktiga

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Per Erikssons jullovsbeslut fattades på felaktiga grunder, men trots det kommer flera av besluten att stå fast. Det visar universitetets egen granskning.

Lunds universitets förre rektor Per Eriksson avslutade sin mandatperiod med en smäll. Han fattade i december flera omfattande beslut bakom stängda dörrar utan inflytande från studenthåll. Lunds universitets studentkårers ordförande Oskar Styf riktade då stark kritik mot förfarandet och universitetets efterträdande rektor Torbjörn von Schantz skickade besluten på granskning hos internrevisionen.

Inga studenter, inga beslut
Granskningens dom: Besluten fattades på fel sätt. Studenterna skulle, i enlighet med rådade regelverk, haft rätt till information och samråd vid Per Erikssons beslutsfattande.
– Det är bra att universitetet insett att de har gjort fel och inte följt sitt eget regelverk, säger Oskar Styf.

Beslut gynnar tredje part
Men trots att universitetet gått emot sina egna regler, finns det lite att göra åt de beslut som redan fattats. Flera av Per Erikssons beslut gynnar tredje part – vilket gör de juridiskt svåra att ompröva. Ett av dem är det ekonomiska tillskott som tillskrevs Kreditkassan vid årsskiftet.

Nye rektorn kan revidera 
Besluten som universitetets nye rektor Torbjörn von Schantz dock kan revidera omfattar frågor om pengar förflyttade inom universitetets egen organisation. De ska också ses över, skriver han i sin blogg den 2 mars:
”De ekonomiska beslut som ingår i revisionens granskning kommer vi att ta med in i det arbete som nu rektors ledningsråd har påbörjat. Jag återkommer med hur det arbetet framskrider.”

Torbjörn von Schantz lyfter också fram vikten av ett nära studentinflytande vid beslutsfattande och föreslår att rektorsbeslut ska tas i närvaro av förvaltningschefen, som får överse att allt går rätt till. LUS ordförande Oskar Styf är positiv till rektorns inställning till problematiken:
– Jag tycker att det är bra att universitet gör vad de kan för att detta inte ska upprepas. Jag hoppas kunna känna att studentrösten inte blir hotad igen – att vi kan säga ifrån och få rätt. Förhoppningsvis händer inte detta igen, säger Oskar Styf.