”Allt börjar och slutar med bostäder”

- in Nyheter

2014 var Lunds flyktingmottagande ett de lägsta i landet. Nu drar kampanjen Lund för fler igång för att förbättra mottagandet. Vi ställde fem frågor till Amanda Angelöw, en av initiativtagarna till projektet.

Amanda Aggelöv. Foto: Privat.
Amanda Angelöw.
Foto: Privat.

Berätta om er kampanj.
– Vår kampanj går ut på att Lunds kommun ska få ett bättre och större flyktingmottagande. 2014 tog Lund bara emot 129 flyktingar, vilket är väldigt lite sett till kommunens storlek. I genomsnitt tar svenska kommuner emot 4,7 flyktingar per 1000 invånare, men Lund tar bara emot 1,1. Det vill vi ändra på. Vi tror också att kommunen kan samarbeta mer med civilsamhället för att göra mottagandet bättre. Sedan vill vi också öka förståelsen för vad det innebär att vara på flykt.

Vilka är ni som ligger bakom kampanjen?
– Lund för fler startades genom ett samarbete mellan flera ideella organisationer i Lund. Röda korsets ungdomsförbund i Lund, Rädda barnen i Lund och Tamam började samarbeta under hösten 2014 för att uppmärksamma flyktingmottagandet. Sedan hakade Lunds FN-förening på och idag står vi här med den här kampanjen.

Vad kan Lunds kommun göra mer konkret?
– Allt börjar och slutar med bostäder. Det behövs fler bostäder helt enkelt. Det är klart att det kan vara svårare i Lund med tanke på alla studenter, men vi tycker inte att man ska ställa grupper mot varandra på det sättet. Resurserna finns, det handlar bara om prioriteringar.
– Östersund är ett bra exempel, där ser kommunen till att var tionde lägenhet som blir tillgänglig i den kommunala bostadskön går till flyktingmottagandet. Det borde gå att göra något liknande i Lund.

Vad får ni för respons från politikerna?
– Vi upplever att det trots allt finns en politisk vilja att öka mottagandet. Men det räcker inte, vi vill se praktiska resultat. I grund och botten handlar det om medmänsklighet.
– Vi ser Lunds låga flyktingmottagande som en del av ett mönster i hela landet där attraktiva kommuner med låg arbetslöshet tar mycket mindre ansvar för flyktingmottagande än resten av kommunerna. Så ska det inte vara.

Kampanjen håller på i en vecka till. Vad kommer hända?
– Vi kommer samla in namn till ett medborgarförslag vi tagit fram. I det yrkar vi på att Lunds kommun ska öka flyktingmottagandet och att kommunen ska ta fram en handlingsplan för hur detta ska genomföras rent praktiskt. Medborgarförslaget kommer vi att lämna in till kommunen den 23 mars.
– Sedan kommer vi hålla arrangera föredrag, skriva debattartiklar och anordna rollspel om hur det är att vara på flykt. Det blir full rulle!