Hur får du in en sång i en sångbok?

- in Frågan

Det våras för sittningar, baler och allsång när terminen kommit igång ordentligt. Men hur går det egentligen till när sångerna väljs ut?

Sångerna som sjungs vid sittningar är vanligtvis hämtade från kårernas eller nationernas sångböcker, och just nu är det många nationer som har sångboksgenomsjungning. Jens Bodelsson är sångförman på Kristianstads nation och tycker att en bra sångbok ska kännas mångsidig och aktuell.
– På en genomsjungning går vi igenom många olika typer av sånger, även många äldre eller klassiska låtar för att bredda repertoaren. Hos oss brukar sångböckernas innehåll bestämmas av en kommitté som går igenom och planerar materialet, säger han.

Ska vara fyndigt
Carl Lundgren var med och tog fram Lundakarnevalens sångbok förra året. De tar fram en ny sångbok för varje karneval, och karnevalskommittén höll därför en tävling där vem som helst kunde skicka in bidrag och få äran att se sin sång i 2014 års sångbok.
– När vi fick in alla tävlingsbidrag sjöng vi igenom dem och valde ut de som kändes bäst.
Hade ni några kriterier?
– Ju roligare desto bättre, men de allra bästa har någon twist i slutet och gärna en bekant melodi som de allra flesta känner igen.

Bara att skicka in
Vissa gamla visor i studentlivet har fått kritik för att vara både sexistiska och rasistiska. Jens Bodelsson har inte hört om några sådana klagomål på Kristianstads nation, men om det skulle komma blir det åtgärder.
– Vi skulle självklart ta upp det. Eftersom tanken bakom sångerna är att ska skapa bra stämning är det viktigt att alla känner sig bekväma. Man måste inte vara Bob Dylan för att få in en sång i en sångbok – ett första steg är att exempelvis kontakta sin nation.
– Har man en låt som man vill ha med är det bara att höra av sig till oss. Vi tar gärna emot bidrag, säger Jens Bodelsson.