Smålands nation närmar sig Studentlund

Smålands nations styrelse föreslår nu att nationen går med i Kuratorskollegiet och Studentlund.

Hösten 2009 uteslöts Smålands nation från Kuratorskollegiet, KK, nationernas samarbetsorganisation, eftersom nationen vägrat att samarbeta med Akademiska föreningen, AF. Sedan dess har Smålands nation stått utanför både Kuratorskollegiet och Studentlund.

Men det kan det bli ändring på. Nu har Smålands nations styrelse lämnat ett förslag till nationsmötet att ansöka om medlemskap i både KK och Studentlund.
– Vi har haft sjunkande medlemssiffror i några år och behöver bli större. Vi har inte testat den här lösningen, så därför låter vi nu våra medlemmar ta ställning till det, säger Edvin Lindström, nationsombud på Smålands nation.
Varför lägger ni motionen nu?
– Någon i styrelsen tog tag i det. Men jag vill betona att det är våra medlemmar som fattar beslutet, säger han.

Carl Maurtiz Arteus är ordförande för Kuratorskollegiet. Foto: Lukas J. Herbers.
Carl Mauritz Arteus är ordförande för Kuratorskollegiet.
Foto: Lukas J. Herbers.

Behövs samarbete
Om medlemmarna röstar för styrelsens förslag måste Smålands nation först bli invalda av de andra tolv nationerna i Kuratorskollegiet. Då Smålands nation inte kräver studentkort för att få tillträde till nationens aktiviteter, kan alla Lunds studenter besöka nationen.

Men för den som är medlem i Smålands nation och som vill besöka andra nationer krävs dubbla medlemskap.
– Kuratorskollegiet som samarbetsorgan är politiskt obundet, men det finns inga formella hinder för att enskilda nationer vill bedriva politik på sin nation, säger Carl Mauritz Arteus, ordförande för Kuratorskollegiet.

För att bli återupptagna i KK måste två tredjedelar av nationerna vara överens och beslut fattas vid två olika KK-möten med terminsskifte mellan besluten. Det innebär att Smålands nation kan bli medlemmar i KK tidigast i september 2015.
– I teorin är det möjligt, men det kommer kräva stadgeändringar inom KK och det kan ta tid, säger Carl Mauritz Arteus.

Tror du att de kan bli medlemmar i KK?
– Jag kan bara spekulera i vad nationerna tycker då vi inte diskuterat det här alls. Men grunden är att Smålands nation själva vill, och det får vi reda på vid nationsmötet 13 april, säger Carl Mauritz Arteus.

Måste bli huvudman
Nästa hinder att övervinna för nationen är att bli uttaxerande huvudman för Akademiska föreningen, vilket innebär att de bland annat administrerar inbetalningen av AF:s medlemsavgift. Huvudmän i Akademiska föreningens överstyrelse är alla nationer utom Smålands nation och de kårer som är med i Studentlundssamarbetet.

För AF:s erkända föreningar finns tydliga regler om att varken religiös- eller partipolitisk åsiktspåverkan är tillåten, men det gäller inte för huvudmännen.
– Det finns inga regler som säger att AF:s huvudmän inte får syssla med politik. Men det finns däremot en stark praxis om att inte arbeta med partipolitisk eller religiös åsiktspåverkan, säger Aron Klingberg, verksamhetschef för AF.
Kan Smålands nation bli uttaxerande huvudman för AF?
– Det är upp till Akademiska föreningens överstyrelse att ta beslut om. Jag kan inte spekulera om det i nuläget.
Är det möjligt för nationen att bli medlem i Studentlund?
– Det är för tidigt att svara på. Vilka premisser gäller? Hur ser de på samarbetet? Vi måste lära känna varandra som organisationer, det behöver finnas en dialog. Studentlund är uppbyggt på en solidaritetsprincip mellan kårer, AF och nationer för att ge en bredd till studentlivet. Om de vill vara med på den premissen är det ju i grunden positivt, säger Aron Klingberg.

Främjar bredden
Även Studentlundskoordinator Carolina Norlin ser positivt på Smålands nations styrelseförslag.
– Vi villl få med alla studentorganisationer i samarbetet för att främja och bredda studentlivet i Lund, säger hon.
Kan Smålands sluta ett enskilt avtal med Studentlund?
– Nej, i nuläget är Studentlundsavtalet utarbetat så att det bara är tre ben – nationer, kårer och AF – som kan vara med. Och då måste Smålands nation bli medlemmar i KK och uttaxerande huvudman för AF.
Är politiska organisationer tillåtna i Studentlundsavtalet?
– I avtalet finns ingen klausul om att man som organisation inte får bedriva politik. Men de flesta nationernas stadgor står det uttryckt att de inte sysslar med partipolitisk åsiktspåverkan, så de kan vara mer kritiska till det, säger Carolina Norlin.

Tidigare i morse var det även Studentlundsstormöte där kårer, nationer och AF satt med.
– Smålands nations motion togs upp som en övrig punkt men diskuterades inte där och då. Det är fortfarande en intern process på Smålands nation, säger Lisa Fjellström, ordförande för Lundaekonomerna, en av Studentlunds anslutna kårer.

Den 13 april tar medlemmarna på Smålands nation ställning till styrelsens förslag på nationsmötet. Läs hela motionen här.