Studentlund inget för TLTH

Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola är liksom Smålands nation inte heller medlem i Studentlund. Men de, olikt Smålands, överväger inte ett medlemskap inom den närmaste framtiden.

Smålands nation känner av ett minskande medlemsantal och överväger därför att gå med i Studentlund. Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola står också utanför Studentlund – men överväger däremot inte att ta klivet in i den organiserade studentvärmen. Sara Gunnarsson är ordförande för Teknologkåren och är i dagsläget nöjd med sin kårs ställning.

Varför är ni inte medlemmar i Studentlund?
– Vi tycker att våra medlemmar själva ska få bestämma vilken organisation de ska bli medlem i. Vi har ett fungerande system som det är nu och skulle även kunna tappa i medlemsantal om vi gick med i Studentlund. Vi värnar om vår studiesociala verksamhet och den hade kunnat begränsas genom ett medlemskap.

Sara Gunnarsson är ordförande för Teknologkåren.  Foto: Teknologkåren
Sara Gunnarsson är ordförande för Teknologkåren.
Foto: Teknologkåren

Kan du se några fördelar med ett medlemskap?
– När man organiserar sig kan man hjälpas åt att få fler medlemmar och det kan vara bra.

Men ni lyckas locka medlemmar ändå?
– Ja, vi har dessutom hört att många av våra medlemmar väljer medlemskap i både Teknologkåren och Studentlund, vilket är väldigt roligt. Jag har hört att vi från LTH har högst medlemsanslutning till Studentlund.

Finns det inga andra nackdelar med att inte vara med i Studentlund?
– Våra medlemmar får ha två medlemskort, skrattar Sara Gunnarsson.
– Utöver det så får vi lite högre hyror i AF-borgen. Men annars är det inga.

Hur ser ni på framtiden – kan ni överväga ett medlemskap i framtiden?
– Det är givet för oss att ha ett bra samarbete med andra organisationer. Det pågår därför en ständig utvärdering av vår situation, men i dagsläget finns det inga planer att ändra på hur det ser ut.