Thomanders får tillbaka fastigheten

Regeringen har sagt sitt – Thomanders Studenthem får tillbaka äganderätten för huset på Sandgatan.

I flera år har universitetet väntat på besked  från regeringen om lagfarten till Johan Henrik Thomanders studenthem. Utredningen har gjorts då stiftelsen Johan Henrik Thomanders studenthem, som äger studenthemmet, begärt att få tillbaka lagfarten på studenthemmet som de har äganderätten till. Själva lagfarten har sedan drygt 20 år tillbaka stått på Statens fastighetsverk, SFV.

I dag fattade regeringen beslut om att lagfarten villkorslöst förs över från SFV till studenthemmets stiftelse. Därför ska SFV nu kontakta Lantmäteriet och överföra lagfarten.
– Det här är ett gammalt uppdrag som legat sedan förra regeringen som förberetts och nu har man tillräckligt gott underlag för att fatta beslut. Från vår sida är det att ge Statens fastighetsverk uppdraget att överföra lagfarten till stiftelsen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
Varför?
– Vi tycker att det var helt rätt. Som man kunde se har äganderätten varit hos stiftelsen, det har inte skett någon annan överföring. Det är en verksamhet som är knuten till Lunds universitet. Vi uppfattade det som att det var det korrekta att göra i det här läget.
Hur påverkar det här stiftelselagstiftningen?
– Inte någonting vad vi vet egentligen. Vi kan inte se att det skulle vara någon direkt påverkan, säger Helene Hellmark Knutsson.
Har ni satt någon tidsram?
– Nej, SFV har i uppdrag att hålla regeringskansliet och utbildningsdepartementet informerat om hur arbetet går och när det är slutfört. Men vi har inte satt någon tidsram.

Kommer ligga på
På stiftelsen Johan Henrik Thomanders studenthem är man lättad över regeringens beslut.
– Det känns bra, det här har varit en lång historia, säger Stig Persson, ordförande för stiftelsen.
– I början av 1970-talet överförde regeringen alla akademiska byggnader till universitet. Det var olagligt eftersom Thomanders var en donation och inte var en del av universitetet, och studenthemmet hamnade under Statens fastighetsverk, säger Stig Persson.

Haft äganderätten hela tiden
SFV började därefter taxera universitetet med drygt 300 000 kronor i hyra per år, enligt Stig Persson som år 2008 tillsammans med dåvarande rektor Göran Bexell bad regeringen ta upp ärendet.
– Stiftelsen har hela tiden haft äganderätten, säger Stig Persson.
När tror ni att lagfarten blir er?
– Vi kommer att ligga på, så förhoppningsvis inom några veckor. Vår målsättning är att detta ska vara genomfört innan sommaren.
Har stiftelsen tillräckligt med pengar för att stå på egna ben?
– Ja, med hjälp av olika donationer har vi idag ett stiftelsekapital på nio miljoner kronor och vi har tillsatt en ekonomisk kommitté som ska ta hand om det finansiella, säger Stig Persson.

Frigör sig mera
År 2012 värderades fastigheten Thomanders till 10 miljoner kronor.
Frigör sig Thomanders helt från universitetet nu?
– Nej. Enligt gåvobrevet från 1895 ska delar av styrelsen för stiftelsen utses av Teologiska fakulteten. Nästa steg är att frigöra oss även från detta, säger Stig Persson.

Susanne Kristensson, förvaltningschef på Lunds universitet, har inte kunnat nås för en kommentar.

Artikeln kommer att uppdateras under dagen.