Språkförvirring skapar frustration

- in Kår, Nyheter
@Beri Zangana

Brist i kommunikationen och dåliga attityder från lärare. Det är bara några saker som hamnat i fokus hos studenter läst kursen strategisk organisering.

Kursen Strategisk organisering som ges på Företagsekonomiska institutionen har dragits med problem den här terminen. Problemen rör sig kring oklarheter om vilket språk som gäller på tentan och brist i kommunikationen hos lärarna. Problemen startade redan första dagen på introduktionsföreläsningen med information som sedan ändrades efter att kursansvarige slutat mitt under kursen. Den nya informationen fick studenterna reda på dagen innan tentan vilket rörde sig om vilket språk som gäller på tentan.

Engelska eller svenska
Studenten Erik Edholm som läst kursen i år är tillsammans med flera andra på utbildningen missnöjd.
– På introduktionen berättar kursansvarige om upplägget. Bland annat har vi fått olika information om vad som gäller på tentan. Där vi kommer att få välja om vi vill skriva på engelska eller svenska.

Dagen innan tentan fick studenterna på kursen ett mejl om att det bara var engelska som gällde på tentan, men att det kunde vara okej att skriva på svenska. Någonting som Erik Edholm reagerade starkt på.
– Det är lite som att säga att ”tentorna som skrivs på svenska kommer inte slängas i papperskorgen men vi ser helst att ni skriver på engelska”, säger Erik Edholm.

”Väldigt låg nivå”
Erik Edholm anser att utformningen av kursen borde vara självklar. Och det som han som så flera av hans kursare upplever som ett problem är något som bör åtgärdas.
– Innan kursen börjar måste lärarna vara överens om vilket språk tentan ska skrivas på. Istället för att ta tag i problemet skyller lärarna på varandra. Det tycker jag är väldigt låg nivå. Det borde ju finnas rutiner på hur man gör när någon slutar, säger Erik Edholm.

Felix Blanke, vice ordförande för Lundaekonomerna. Foto: Lundaekonomerna
Felix Blanke, vice ordförande för Lundaekonomerna. Foto: Lundaekonomerna

Konsekvent ett av språken
Felix Blanke är vice ordförande på Lundaekonomerna och enligt honom har oklarheter med vilket språk som gäller inte förekommit tidigare.
– Problem med språket har jag inte hört om innan. Det brukar konsekvent vara ett av språken. Strategisk organisering är en stor kurs med många studenter och lärarna försöker göra sitt bästa för att ge studenterna en bra kurs men uppenbarligen har det inte fungerat som det ska.
– Vi har inte fått någon vetskap om detta förrän nu men det är viktigt att vi tar upp det med behörig institution. Det är väldigt beklagligt att det blivit såhär, säger Felix Blanke.

Ska se över
På Företagsekonomiska institutionen, där kursen ges, ska ärendet ses över. Nikos Merchadis är studierektor för grund- och avancerad utbildning på institutionen. Han själv känner inte igen problemet men är tydlig med att institutionen ska se över vad som hänt.
– Angående den kursen har jag fått mejl från en student men inget mer. Vi har gjort en kursutvärdering och när det handlar om kursens upplägg så ligger betyget på 3,5 där de flesta svarat antingen 3 eller 4.
– Men vi tar det här på stort allvar och jag kommer att prata med ansvariga lärare på kursen för att se hur väl de känner igen sig. Sen får vi se vad som kommer fram och hur vi ska göra framöver, säger Nikos Merchadis.