Studentlund, solidaritet och Smålands nation

Fler organisationer börjar inse att ensam inte är stark i Lunds studentliv. Studentlivskrönikören Robin Wikström reflekterar kring varför Studentlund är studentlivets enda riktiga alternativ.

I förra veckan publicerade Smålands nation en historisk motion, där styrelsen yrkar på att söka medlemskap i Kuratorskollegiet och sedermera Studentlund. Det är ett roligt och spännande steg, men i min mening faktiskt inte alls oväntat.

För Smålands har nu insett det som de flesta andra studentorganisationer insåg redan vid kårobligatoriets fall 2010: att ensam inte är stark, inte heller i Lunds studentliv. Samarbete är det enda alternativet.

Kårobligatoriet var inget alternativ, och ingenting var konstigt med dess avskaffande. I ett land som förespråkar föreningsfrihet är det orimligt att kräva att studenter ska betala avgift till en (eller i Lunds fall tre) organisationer. Ingen ska tvingas betala för någonting man inte vill ingå i för att få skriva tentor, det är bara konstigt.

Studentlivets eldsjälar anno 2010 var därför tvungna att bevara landets bästa studentliv med ett både frivilligt och konkurrenskraftigt alternativ. Och när jag tänker på vad som hände blir jag faktiskt lite tårögd, för Studentlunds grundande byggde på den mycket viktiga principen om solidaritet.

De så kallade Tre benen i samarbetet, kårerna, nationerna och AF, går med olika målgrupper, bakgrunder och interna studentkulturer ihop för att försäkra varandra om att varenda student som vill vara marskalk på en bal, sitta i kårfullmäktige eller spexa på borgen inte bara betalar till den organisation den är del av, utan till alla. Trots att en enskild student kanske bara vill gå på nattklubb betalar den till alla delar, alltid. Orimligt? Inte alls, eftersom du med största sannolikhet kommer utnyttja alla delar av ditt medlemskap innan du tar examen.

Lika orimligt som kårobligatoriet var, lika självklart är Studentlund! Orimligt är dock att som studentkår eller organisation stå utanför detta samarbete, för det är en mycket tydlig markering mot den solidaritet som Studentlunds organisationer visar varandra. Det enda som provocerar mig mer än detta är studenter som vill ha den enorma, diversifierande och unika kakan men inte betala knappt 300 kronor per termin för den. Skäms!

Det tveklöst viktigaste skälet till att Studentlund består är dock detta sista, den enskilda studenten. För ett studentliv ska för denne vara enkelt, frivilligt och bara kräva ett medlemskap. Och denna fantastiska princip är själva fundamentet för Studentlund. Med en betalning, en inskrivning och ett studentkort kan du göra allt. Snart även gå på Smålands.

Så sjungom Studentlunds lyckliga dag. För den ljusnande framtid är vår!