Minskat stöd till nationerna

Nationerna får 690 100 kronor i stöd av universitetet till sina alkoholfria aktiviteter för 2015.

För att främja den studiesociala verksamheten har universitetet beslutat att ge nationerna 690 100 kronor i stöd. Det är en minskning med 60 500 kronor från förra året.
– Stödet baseras på antalet helårsstudenter och nationerna får 25 kronor per helårsstudent vid universitetet. Minskningen beror på att det var färre studenter förra året jämfört med 2013, säger Tim Ekberg, planeringschef på universitetet.

Carl Maurtiz Arteus är ordförande för Kuratorskollegiet. Foto: Lukas J. Herbers.
Carl Maurtiz Arteus är ordförande för Kuratorskollegiet.
Foto: Lukas J. Herbers.

Till tretton nationer
Stödet betalas ut till Kuratorskollegiet som sedan fördelar pengarna till alla 13 nationer.
– Hälften av pengarna fördelas jämt mellan de tretton nationerna. Den andra halvan fördelas efter medelvärdet på den enskilda nationens medlemsantal under både vår- och höstterminen, säger Carl Mauritz Artéus, ordförande för Kuratorskollegiet.
Hur viktiga är pengarna?
– De är välkomna men inte livsnödvändiga. Ofta är de alkoholfria aktiviteterna nollbudgeterade på nationerna och med de här pengarna kan man satsa lite extra. En del nationer har också valt att arvodera fler kuratelsmedlemmar.

200 kronor mer
Nationerna får 25 kronor per helårsstudent medan studentkårerna får 225 kronor per helårsstudent. Enligt Tim Ekberg ska inte utbildningsbevakning och studiesociala aktiviteter jämföras, då det är lag på att studenter ska sitta med när universitetet fattar beslut enligt Högskolefördningen.
– På Lunds universitet ser vi studenterna som en del av ledningen och med kårstödet säkerställer vi att studenterna kan vara involverade i besluten, säger Tim Ekberg.
– Nationerna representerar inte studenterna på samma sätt som kårerna. De är externa aktörer och är inte sammankopplade med universitetet på samma sätt, vilket gör att vi inte får ge hur mycket pengar som helst. Men studiesociala verksamheter får vi stötta. De 25 kronorna per student kan ses som en stimulanspeng för att gynna de alkoholfria aktiviteterna.

Kuratorskollegiets ordförande Carl Mauritz Artéus är inne på samma linje.
– Kårerna fyller ett annat syfte och vi har inte funderat över det på det sättet. Utgångspunkten är att nationerna inte ska få stöd från det offentliga, så det är helt oproblematiskt att kårerna får mer.

Tjänster för miljonen
Universitetet köper även tjänster av Akademiska föreningen till ett värde av 1 080 000 kronor. Bland annat stöttar universitetet Studentlund med 250 000 kronor, studieplatser i Café Athen för 250 000 kronor och AF:s projektfond med 30 000 kronor.
– Vi köper tjänster av AF för att ge information och även stötta det studiesociala. De gör det mer kostnadseffektivt, säger planeringschef Tim Ekberg.
Krävs det offentlig upphandling för det?
– Nej, de har en unik kompetens för studiesocial verksamhet och kostnadsbeloppen ligger under gränsen för när det ska vara offentlig upphandling, säger han.