Satsningen på lärarutbildningen kan bli slag i luften

- in Nyheter

Regeringen vill öka antalet platser på lärarutbildningar för att möta bristen på lärare. Men satsningen riskerar att bli ett slag i luften, enligt Humanistiska och teologiska studentkåren och Lunds naturvetarkår.

Regeringen vill satsa på fler platser till lärarutbildningar. Totalt skulle ökningen innefatta 1800 per år till 2019.
Under mandatperioden kommer regeringen att arbeta intensivt med att höja kvaliteten i lärarutbildningen och för att höja läraryrkets status, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett uttalande.

Filippa Wieselgren, ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet. Foto: Privat.
Filippa Wieselgren, ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet.
Foto: Privat.

I vårändringsbudgeten i april presenteras hur många platser Lunds universitet kommer att få. Filippa Wieselgren, ordförande på Humanistiska och teologiska studentkåren, är inte helt övertygad om att utökningen av platser kommer lösa lärarkrisen.
Överlag är det alltid kul med tilldelning av platser, men det finns problem med att dela ut platser som är låsta vid ett visst ämne, säger Filippa Wieselgren.

Framför allt har lärarutbildningar med naturvetenskaplig inriktning särskilt få sökande, enligt Statistiska centralbyrån och Universitetskanslerämbetet. Jesper Sjöström Strobel, ordförande på Lunds naturvetarkår, tror att läraryrket måste bli mer attraktivt.
Det enklaste sättet för att öka statusen inom läraryrket är att höja lönerna. Lärare i dag är väldigt underbetalda, säger Jesper Sjöström Strobel, ordförande på Lunds naturvetarkår.

Kvalitetssäkring av lärarutbildningar
I satsningen ingår också att stärka lärarutbildningen genom särskilda kvalitetsresurser där målet är att alla studenter som ska bli lärare har fått en utbildning av hög kvalitet, men hur har regeringen i specificerat än.

Olika utbildningar får en varierande summa pengar per helårsstudent och ett problem, menar Filippa Wieselgren, är att den prislappen per lärarstuderande är för låg och inte har ändrats på lång tid.
Utbildningsplatserna är underfinansierade och summan som ges per helårsstudent är inte anpassad efter hur utbildningen bedrivs i dag, fortsätter Filippa Wieselgren.

Naturvetarkårens ordförande heter Jesper Sjöström Strobel. Foto: Jens Hunt.
Naturvetarkårens ordförande heter Jesper Sjöström Strobel.
Foto: Jens Hunt.

Tror ni att det kommer finnas studenter som vill ha dessa platser?
Ja det är möjligt, men det kommer nog inte att få den effekt regeringen vill, säger Filippa Wieselgren.
Nej jag är mycket tveksam till det, vi har ju sett att det inte varit fullsatt hittills, säger Jesper Sjöström Strobel.

Satsningen är en del av regeringens lågstadielöfte som går ut på att elever tidigt ska få det stöd som behövs för att de ska nå kunskapsmålen i skolan. Målet är att på olika sätt utöka den tid lärare har med eleverna.