Deklarera smart som student

- in Nyheter

Många studenter går miste om tusenlappar vid deklarationen. Men ett par ändringar kan ge ett välkommet pengatillskott till sommaren.

Tanken på sommaren kan skapa en oro kring jakten på sommarjobb och för om pengarna kommer att räcka till. Men om du har haft tillsvidareanställning eller om du förra året hade lyckan att bo och jobba på annan ort kan du få en hjälp på traven. Då kan du genom årets deklaration få tillbaka tusenlappar på skatten, precis lagom till midsommar.

Tillfälligt arbete
I juni brukar Lund tystna då många studenter beger sig till annan ort för att sommarjobba. Om du var en av dem förra året och samtidigt övernattade på din arbetsort, så har du rätt att göra avdrag för tillfälligt arbete på annan ort. Detta ger dig rätt till avdrag på hela kostnaden för logi som du betalade i arbetsorten vilket även gäller om du har arbetat utomlands. Det blir dock svårt att få ersättning för hyra som du har betalat till dina föräldrar.
– Det är alltid problematiskt med närstående. Hyressumman kan betalas en dag och sen föras tillbaka nästa dag. Det ställer större krav på att man kan visa att man har haft faktiska kostnader för sitt boende, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.
– Det är möjligt att få avdrag, men det beror på varje enskilt fall.

Kravet är att arbetsorten varit längre än 50 kilometer från din bostadsort och att du har övernattat på arbetsorten. Du kan få avdrag för dina totala utgifter eller välja schablonbeloppet som ligger på 110 kronor per natt inom Sverige. Om du har arbetat utomlands kan du göra avdrag med ett halvt normalbelopp, en summa som varierar beroende på land.

Det går inte att få ersättning för studier på annan ort.
– Det finns ingen inkomst som bygger på att du studerar, säger Kay Kojer.

Du kan även få avdrag om du har haft en tillsvidaretjänst på annan ort och samtidigt betalt hyra för två boenden, något som kallas dubbel bosättning. Du kan göra avdrag på hela hyran om du kan intyga att du har övernattat på arbetsorten samt att avståndet mellan bostadsort och arbetsort var längre än 50 kilometer.

Exempel: Alex flyttade till Hässleholm för att sommarjobba i två månader. Han tjänade 22 000 kronor i månaden och betalade 3000 kronor i logi varje månad.

Före avdrag: 22 000 x 2 = 44 000 kronor (total lön)

                    44 000 x 0,3193 (skatt i Lund) = 14049,20 kronor (i skatt)

Efter avdrag: 44 000- 6000 = 38 000 (lön minus hyra)

                     38 000 x 0,3193 = 12 133,40 kronor (i skatt)

Skillnad: 1915,80 kronor

Pengar för mat
Om du uppfyller kraven tillfälligt arbete på annan ort eller haft dubbel bosättning, kan du som belöning för ditt hårda slit även få avdrag för ökade levnadskostnader för mat- och småutgifter. Du kan dock endast få avdrag för din första arbetsmånad.
– Småutgifter kan vara tidningar och andra normala utgifter, säger Kay Kojer.

Om du har haft ett tillfälligt arbete på annan ort och övernattat där samt sparat dina kvitton, så kan du göra avdrag för den faktiska kostnaden för dina mat- och småutgifter. Saknar du kvitton kan du välja schablonbeloppet som är 110 kronor per dag inom Sverige (halvt normalbelopp utomlands ).

Om du uppfyller kraven för dubbel bosättning kan du, om du har sparat dina kvitton, få ersättning för hela kostnaden för dina mat- och småutgifter eller välja schablonbeloppet som är 66 kronor per dag inom Sverige (30 procent av normalbeloppet utomlands).

Exempel: Johan har haft ett tillfälligt arbete i Båstad under en månad och tjänat 24 000 kronor. Han väljer schablonbeloppet 110 kronor eftersom han inte har sparat sina kvitton. Johans sammanlagda utgifter efter 20 arbetsdagar blev 2200 kronor som han kan dra av på skatten.

Före avdrag: 24 000 x 0,3193 (totalt lön x skatt i Lund) = 7 663,20 kronor

Efter avdrag: 24 000 – 2 200 kronor = 21 800 kronor (lön – avdrag)

                     21 800 x 0,3193 =6 960,74 kronor (i skatt)

Skillnad: 702,46 kronor

Avdrag för hemlängtan
Om du reste hem under din arbetstid så har du rätt att göra avdrag för en hemresa per vecka, tur och retur. För det krävs att du uppfyllt kraven för tillfälligt arbete på annan ort eller dubbel bosättning. Undantag ges dock om du har bott på din arbetsort medan din sambo eller partner bott kvar på bostadsorten.

Uträkningen av avdraget utgår från billigaste möjliga transportsätt, men det går att motivera flyg- och tågresor även om dessa resor är dyrare. Om det inte har funnits möjlighet att använda allmänna transportmedel, går det att göra avdrag för biltransport. Om du har använt din egen bil får du dra av 18,50 kronor per mil. Om du har rest med tjänstebil, ges en ersättning på 6,50 kronor/mil för diesel och 9,50 kronor/mil för bensin och andra bränslen. Du kan endast göra avdrag för hemresor inom EU och Schweiz.

Exempel: Emma sommarjobbade i Kristianstad under två månader och tog tåget hem till Lund varje helg. En resa tur och retur kostade henne 206 kronor. Hennes sammanlagda resekostnader blev 1545 kronor. Under sommaren tjänade Emma 23 000 kronor i månaden och med hjälp av reseavdraget betalar hon 493 kronor mindre i skatt.

Innan avdrag:  23 000 x 2 =  46 000 kronor (total lön)

46 000 x 0,3193 (skatten i Lund) = 14 687,80 kronor

Efter avdrag:

46 000 – 1545 = 44 455 kronor (total lön minus reseutlägg)

44 455 x 0,3193 = 14 194, 48 kronor

Skillnad: 493,32 kronor

Få pengar även utan jobb
För den som förra året reste runt om i landet på jakt efter jobb utan resultat, finns det en möjlig tröst i ett avdrag för övriga utgifter. Du kan dock bara få ersättning för de summor som överstigit 5000 kronor. Det finns även möjlighet till avdrag för exempelvis mobilsamtal (ej abonnemang), datorprogram och litteratur.

Exempel: Sandra reste till Luleå, Gävle, Jönköping och Stockholm utan att få ett jobb. Hennes resekostnader blev totalt 6000 kronor och hon kan därför göra avdrag för 1000 kronor.