Det stora och det lilla som formar oss

- in Nyheter

hellehelleLITTERATUR Hvis det er – Helle Helle (Samleren)

Med en dramatisk ramberättelse men med en berättelse som är mer banal än händelserik har den danska författarinnan Helle Helle blivit nominerad till det Nordiska rådets litteraturpris, för romanen Hvis det er. Jag skulle vilja kalla Hvis det er för en historia som mynnar ut i det som kan symbolisera det alldagliga, ingenting, men rättar mig själv i samma stund, för det är en berättelse om någonting. En berättelse om existensen och livet självt.

Jagberättaren i ramberättelsen går vilse i den jylländska skogen, men visar sig inte vara helt ensam om detta. I skogen möter nämligen berättaren en kvinna som även hon gått vilse. Deras situation blir snabbt kritisk, med blåsor på fötterna och mörker som faller över dem. Så efter mötet påbörjar de snabbt tillsammans jakten efter dricksvatten, mobiltäckning och en väg ut ur skogen. Parallellt med denna historia får vi ur tredje persons-perspektiv ta del av tillbakablickar från kvinnans liv. Små detaljer från hennes barndom, hennes brinnande kärlek så väl som den slocknande, alla de vardagliga händelser som vi människor annars lätt springer förbi är de som får stå klarast i centrum.

Det är dock inte historierna i sig som blir det viktiga för Hvis det er, utan orden, språket och detaljrikedomen i dem. Det finns en balansgång mellan oklarheten i hur historierna hänger samman och vad alla de språkliga tecknen på vägen ska leda oss läsare fram till. I mitten av detta finner jag det metapoetiskt förhållandet till orden och språket, vilket är det som fångar min uppmärksamhet i denna annars triviala berättelse. ”Brug ikke ordet ikke så ofte” påpekar berättaren motsägelsefullt efter att själv använt allt för många ”ikke” i en och samma mening. Eller som när berättaren tre gånger inlett en mening med ”men” står det sedan enbart ”Men, men, men” för att uppmärksamma oss på hur författarinnan ständigt leker med orden och vår koncentration i läsningen.

Det finns en stark kraft i Helles ord. Det är som om det uppstår en ovanlig form av tomhet och meningslöshet inuti berättelsen som smittar av sig på mitt eget välmående under tiden som jag läser. Att det i dessa vardagliga händelser och ord i historien gömmer sig en stor dos hopp och meningsfullhet. Hvis det er blir ett bevis på att de små tingen i vardagen som kan kännas meningslösa har en innebörd och att allting, varje detalj i vår egen historia, är det som formar den vi blir och det vi är. Som människor och som individer. För i Hvis det er har vartenda ord, varenda litet element en betydelse för berättelsen och karaktärerna i denna. Det allra vardagligaste skildras i kontrast till en extrem nödsituation, och det visar sig att båda händelserna har en enorm betydelse för skapandet av den egna identiteten. Och det är just det som gör Hvis det er till mer än enbart en roman i mängden.

Nominerede 2015Som en del av litteratursamarbetet ”Nordiska Studentaviser” mellan svenska Lundagård, finska Studentbladet och norska Universitas sampubliceras recensioner av de nominerade till Nordiska Rådets litteraturpris 2015.

Läs de publicerade recensionerna här.