Smålands: Vi vill gå med i KK

Medlemmarna har sagt sitt. Smålands nation söker nu medlemskap i Kuratorskollegiet och Studentlund.

För drygt tre veckor sedan föreslog Smålands nations styrelse att nationen skulle gå med i Kuratorskollegiet och Studentlund. Med en förkrossande majoritet röstade i går kväll Smålands nations medlemmar igenom motionen.
– Det var en lugn diskussion som fördes på nationsmötet och det handlade om de argument som finns med i motionen. Vi gjorde en teknisk förändring i motionen och förtydligade att 100 kronor av medlemsavgiften kommer gå till Akademiska föreningen när vi blir huvudmän där, säger Edvin Lindström, nationsombud på Smålands nation.
– Nu ska vi prata mer med AF och Kuratorskollegiet och förhoppningsvis kommer de kunna fatta beslut innan vårterminen är slut. Sen krävs ytterligare ett beslut i höst för att vi ska kunna bli huvudmän, säger han.
Det har riktats kritik mot att ni inte haft mandat från medlemmarna om att söka medlemskap. Kommentar?
– Det handlar inte om mandat. Att prata med andra nationer eller studentorganisationer kräver inte mandat från våra medlemmar. Vi har ju inte fattat något beslut på egen hand, säger Edvin Lindström.
Kommer ni bli invalda i Kuratorskollegiet?
– Det kan jag bara spekulera i. Vi har inte träffat alla nationer än, men det känns som att vi kan ha bra samtal med dem, säger han.

Interna diskussioner
Nu ska frågan tas upp bland de tolv nationer som utgör Kuratorskollegiet.
– Nu ska vi diskutera internt på allvar vad vi kommer att kräva av en ny medlem och det är svårt att säga vad det landar i, säger Carl Mauritz Artéus, ordförande för Kuratorskollegiet.
– Vi har möte på måndag och om jag får spekulera så tror jag att vi kommer tillsätta en arbetsgrupp som kommer jobba med det här, säger han.

Kan kräva nationsmöte
För att bli invald i Kuratorskollegiet så krävs två tredjedelar av rösterna från de andra kuratorerna. Men enligt Carl Mauritz Artéus kommer det förmodligen krävas ett enhälligt beslut för att Smålands nation ska kunna gå med i Studentlund också.
– Det här ligger beslutet ligger främst hos medlemsnationerna och inte centralt hos Kuratorskollegiet. Hos vissa nationer kanske det krävs ett nationsmöte för att besluta om hur nationen ska agera, så det är svårt att säga när vi kan fatta beslut, säger Carl Mauritz Artéus.