Soffsamtal som skapar symbios

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Med öppenhjärtliga samtal vill naturvetenskapliga fakulteten visa personen bakom forskningen. Konceptet kallas Fredagsfåtöljen och en av de ansvariga är kommunikationsansvarige Dragana Trivic.

Ibland kan det vara svårt att se den enskilde forskaren för all forskning. Av den anledningen bjuder naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet varje månad in en aktuell forskare för ett öppenhjärtigt samtal.

Evenemanget heter Fredagsfåtöljen. Den utvalde forskaren får inleda med att presentera sin forskning och därefter ta emot frågor från såväl publik som en samtalsledare.

Rektorn gästade
I fredags var det rektor Torbjörn von Schantzsom tog plats i fåtöljen. Stämningen var uppsluppen och von Schantz pratade om allt från fasaners sex appeal till ansvaret som rektorsposten innebär.
– Vi vill visa forskningen på ett lite mer lättförståeligt sätt och skapa kontaktytor. Men det handlar också om att visa personen bakom forskningen, säger Dragana Trivic, kommunikationsansvarig på fakulteten och en av de ansvariga för Fredagsfåtöljen.
– Det ska vara ett avslappnat samtal. Det är väldigt viktigt att det är en familjär miljö så man vågar fråga.

Funnits i tre år
Fredagsfåtöljen har varit ett månatligt inslag på naturvetenskapliga fakulteten sedan snart tre år tillbaka. Fakultetens dekan Olov Sterner är väldigt mån om att upplägget ska fortsätta.
– Det är meningen att man ska kunna se människan bakom forskningen och de ska kunna bjuda på sig själva, säger han.
– Det ska vara både lärorikt och roligt, säger Olov Sterner.

Smal målgrupp
Evenemanget hålls fyra fredagar per termin och brukar locka mellan 30 och 40 besökare. Främst vänder sig det till anställda vid naturvetenskapliga fakulteten, men även studenter är välkomna.
– Fredagsfåtöljen är rätt så småskalig, men de som är intresserade tror jag kommer, säger Olov Sterner.
Dragana Trivic är inne på samma spår:
– Vi har fått signaler om att antalet besökare inte beror på ointresse, utan att det snarare är en prioriteringsfråga bland vår målgrupp, säger hon.

Stor majoritet av män
I och med Torbjörn von Schantz besök har 15 av 23 besökare på Fredagsfåtöljen varit män. Ett faktum som de ansvariga är medvetna om och arbetar hårt med.
– Det är viktigt med en blandning mellan ämnesområdena och mellan kvinnor och män. Men det är som i akademin överlag – det är lättare att få tag i män eftersom de är fler. Det är nästan det största arbetet att lyckas få en jämn balans, säger Dragana Trivic.
– Men nästan alla som får frågan vill vara med.

Terminens sista Fredagsfåtölj hålls den 22 maj med Sven Lidin, prefekt vid kemiska institutionen.