De vill införa studieavgifter

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Inför studieavgifter för svenska studenter. Det förslaget röstade Moderata studenter för under sitt riksårsmöte.

Axel Strandborg, ordförande för Moderata stundenter Lunds universitet. Foto: Privat.
Axel Strandborg, ordförande för Moderata stundenter Lunds universitet.
Foto: Privat.

Max 54 000 kronor per läsår i studieavgifter. Det föreslog Axel Strandborg, ordförande för Moderata stundenter Lunds universitet i en motion till Moderata studenters riksårsmöte, som fick bifall. Det är första gången någonsin som studentförbundet röstat för ett införande av studieavgifter.
– Vi vill få in mer resurser i utbildningen samtidigt som individen får ta ett personligt ansvar över sin utbildning. Om den enskilde betalar själv kan man ställa högre krav på sin utbildning och är mer mån om kvalitén, säger Axel Strandborg.

– I Sverige har vi problem med att utbildning inte alltid leder till jobb. Den bristande utbildningskvalitén måste också åtgärdas, och då är det här ett sätt, säger han.

Enligt förslaget ska studenter finansiera studierna via lån som går direkt från CSN till universitetet.
– Vi vill inte stänga ute någon från högre studier och därför måste staten kunna erbjuda studielån. Det här är en bra kompromiss, säger Axel Strandborg.

Gustav Ekström är ordförande för Lunds socialdemokratiska studentklubb. Foto: Privat.
Gustav Ekström är ordförande för Lunds socialdemokratiska studentklubb.
Foto: Privat.

”Ska vara gratis”
Men det tycker inte Gustav Ekström, ordförande för Lunds socialdemokratiska studentklubb.
– Det är ett uselt förslag. All utbildning ska vara gratis, och det borde vara det även för de utomeuropeiska studenterna, säger han.
– Det här förslaget löser inte problemen utan återskapar klassamhället. Det gör det svårare för människor att studera vidare och göra en klassresa, säger Gustav Ekström.

Hur ska utbildningskvaliteten höjas?
– Det måste tillföras mer resurser och det ansvaret ligger på staten. Tyvärr finns inga pengar att skjuta till i dag då förra regeringen sänkte skatten. Det måste till fler lärarledda timmar och bli en jämnare fördelning mellan olika utbildningar, säger han.

Funkar i Storbritannien
Att det skulle återskapa ett klassamhälle är inget som Moderata studenter håller med om.
– Det har funnits en farhåga att det här skulle öka den sociala snedrekryteringen. Men om man tittar på Storbritannien har den sociala snedrekryteringen inte påverkats av avgifterna, säger Axel Strandborg.

 

Artikeln har uppdaterats efter publicering.