Hon valdes till Sveriges kårordförande

Caroline Sundberg är ny ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Under Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Trollhättan i helgen valdes Caroline Sundberg till ny ordförande. Just nu är hon vice ordförande på Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet och har en dubbelkandidat i statsvetenskap och genusvetenskap. Hon ersätter Rebecka Stenkvist på ordförandeposten.
– Det har inte landat än, men det är väldigt kul att ha blivit vald, säger Caroline Sundberg,

Mer medlemsförankring
I sommar flyttar hon till Stockholm och börjar arbeta för alla Sveriges studenter. SFS fullmäktige röstade för ett vassare bostadspolitiskt ställningstagande och vill även prioritera högskolans omfattning och utbud. Den viktigaste fokusfrågan för 2015-16 är pedagogiken, bestämde SFS.
– För mig är det viktigt att vi ger alla förutsättningar för att kunna studera. Frågor som rör pedagogiken, resursfördelningen och studenters möjligheter att sjukskriva sig måste det jobbas vidare med, säger Caroline Sundberg.
SFS har fått kritik för att inte ha en bra medlemsförankring. Hur ska det förbättras?
– Det har jobbats mer med det på senare tid, men det kan bli bättre. Medlemskårerna ska känna att det är deras paraplyorganisation.
Hur görs det konkret?
– Genom arbetsgrupper där medlemskårerna kan vara med och ta fram påverkansmaterialet. Att göra protokoll mer lättillgängliga och ha voteringar på intranätet när sakfrågor dyker upp, till exempel, säger Caroline Sundberg.

Ny policy
Förutom Caroline Sundberg ska även två andra lundastudenter ta plats i SFS styrelse. Sebastian Persson från Samhällsvetarkåren och Malin Fredén Axelsson från Corpus Medicum blev invalda. SFS nuvarande vice ordförande Johan Alvfors blev omvald till sin post.
– Det ska bli jättekul att arbeta med Johan, jag ser fram emot det. Att han suttit ett år innan skapar kontinuitet och trygghet i organisationen, säger Caroline Sundberg.
Vad ska du hinna göra på Samhällsvetarkåren innan du lämnar?
– Jag ska ro i land en ny policy som fakulteten förhoppningsvis ska införa. Det är en policy om miniminivå av förlängd tid vid tentamen för studenter som beviljats pedagogiska stödåtgärder. Den är ute på remiss på fakulteten nu och Lund kan bli först i landet med att införa den, säger hon.