Dags att leverera Helene Hellmark Knutsson

Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutssons smekmånad är över. Det har gått ett halvår och det är dags att börja leverera menar Patrice Soares, utbildningspolitisk krönikör.

Inom inget annat politiskt område rådde de två förra mandatperioderna så tydliga motsättningar mellan den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna som inom utbildningspolitiken. Det hela tedde sig mest som ett skyttegravskrig. Ett krig där den nästan allsmäktige utbildningsministern Jan Björklund vägrade att lyssna till minsta lilla förslag från oppositionen. Utbildningspolitiken var en enmansshow. Den typen av högskoleminister är inget jag längtar tillbaka till.

Nu är socialdemokraterna dock inte i opposition längre och du Helene Hellmark Knutsson är ansvarig minister för högskolepolitiken. Jag har därför tre önskemål jag tycker är extra viktiga att du lyfter fram.

Mitt första önskemål är att du inför allmän högskolebehörighet för alla gymnasieelever på de nationella gymnasieprogram, utan undantag. Att göra undantag från principen om att alla gymnasieelever på de nationella gymnasieprogrammen får högskolebehörighet lurar dessa elever in i en återvändsgränd som inte sällan kommer leda rakt in till arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen.

Önskemål nummer två: Bygg ut antalet högskoleplatser. Av flera skäl. Många professioner inom offentlig sektor lider idag stor brist på utbildad personal, inte minst inom sjuksköterske-, socionom, läkar- och psykologprofessionerna. Det finns fler exempel. Men framförallt så har antalet platser på högskolan minskat kraftigt de senaste åtta åren. Samtidigt som antalet sökande till högskolan ökat kraftigt. Görs inte något åt bristen på utbildningsplatser riskerar regeringen att skjuta både stora delar av offentlig sektor och många förhoppningsfulla studenters drömmar i sank.

Önskemål nummer tre: Det är ingen hemlighet att kurslitteraturen försämrar Sveriges studenters ekonomi högst avsevärt. Att all kurslitteratur skulle bli helt gratis i ett slag framstår dock som utopiskt, men att ett högkostnadsskydd för kurslitteraturen införs är rimligt. Kanske kunde man kombinera en sådan reform med kraftigt ökade anslag till biblioteken, så att dessa kunde tillhandahålla fler exemplar av studenternas kurslitteratur.

Dags att leverera alltså Helene Hellmark Knutsson. Förr gick det att skylla bristerna inom den svenska högskolan på den borgerliga regeringen. Det går inte längre. Och var så säker på att om inte du levererar reformer på det högskolepolitiska området så får givetvis du som ansvarig minister ta dig skulden för att det inte blev en bättre högskola med en socialdemokratisk regering.
Som sagt. Dags att leverera Helene Hellemark Knutsson.

PS. Fegt och nervöst av Stefan Löfven att inte våga göra Malmö högskola till universitet. Ds.