Studenter och barn bygger kojor

- in Nyheter

Med hjälp av ritningar från förskolebarn ägnade en grupp studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet helgen åt att bygga träkojor i Brunnshög.

I Solbjersparken stod under helgen en tapper skara i ur och skur och böjde och flätade grenar av pil till träkojor och andra formationer. Träkojorna är en del av Brunnshögsprojektet, som syftar till att låta barn delta i byggandet av offentliga rum. Det är Lunds kommun, organisationen Arkitekter utan gränser och studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp som står bakom projektet.

Axel Thorén från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp var en av de som deltog i kojbygget. Foto: Axel Hilleskog
Axel Thorén från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp var en av de som deltog i kojbygget.
Foto: Axel Hilleskog

En av de deltagande studenterna är Axel Thorén från SLU, som även är med i Arkitekter utan gränser.
– Jag tycker att det är enormt kul med tillfälliga strukturer som alla kan vara med och göra, även barn.
– Barnperspektivet är något som ofta saknas i planeringen och designen av offentliga rum, det finns inga rutiner för att involvera dem, säger Axel Thorén.

SLU-studenten Johanna Hedlund är inne på samma spår.
– Jag vill uppmärksamma outnyttjade platser och få barn att använda dem på ett aktivt sätt istället för att begränsas till de platser som avsatts för dem.

Det är barn från Toppenskolan, som ligger precis i närheten av byggplatsen, som ritat skisserna till kojorna. Initiativtagare och projektansvarige Kajsa Ignell från Lunds kommun berättar att barnen är väldigt nyfikna på vad som kommer hända. Så småningom kommer de också själva chansen att delta i byggandet.
– Vi lägger grunden och sedan får lundabarn komma hit och själva bygga under sommaren, säger Kajsa Ignell.

Barnens teckningar har inspirerat till kojornas struktur.  Foto: Axel Hilleskog
Barnens teckningar har inspirerat till kojornas struktur.
Foto: Axel Hilleskog

Kojorna väcks till liv
Kojorna byggs upp av grenar från hamlade pilträd från parkerna i Lund, ett material som är väldigt tåligt.
– Jag har arbetat med pil i 35 år och det är ett unikt material som formar sig lätt och tål mycket våld, säger pilkonstnären Steen Madsen, som agerade byggledare. 

Det krävs inte heller mycket för att trädet ska börja växa.
– Det behövs bara jord och lite fukt för att pilgrenarna ska slå rot, säger Steen Madsen.
– Om allt vill sig väl täcks kojorna av gröna blad till sommaren, säger Kajsa Ignell.

Pilkojorna börjar ta form. Foto: Axel Hilleskog
Pilkojorna börjar ta form.
Foto: Axel Hilleskog