DEBATT: ”Det behövs bättre och ökad studentsamverkan”

- in Debatt

De rödgrönrosa är allt annat än ambivalenta och tveksamma i sin studentpolitik. Det skriver socialdemokratiska kommunalrådet Elin Gustafsson och Feministiskt initiativs partiföreträdare Angelica Kauntz i en debattartikel.

Lunds kommuns studentsatsningar har inte varit tillfredställande. Satsningen på studentmedarbetare som Alliansen införde under föregående mandatperiod har varit lyckad men är något som endast kommer ett fåtal studenter till del – vi vill se satsningar större än så. Det behövs ett bredare kommunalt ansvar för en större studentsamverkan, studentsatsningar och arbetslivsanknytning för studenter. Det är något som är självklart för hela det rödgrönrosa styret i Lund.

Vi behöver fler bostäder, bättre cykel- och gångvägar, satsningar på psykisk ohälsa, förskole- och fritidsplatser efter studenters ekonomi. Listan kan göras lång. Det finns mycket att göra.
En del i det hela handlar om att möta studenternas behov av arbetsmarknadsanknytning i sin utbildning och de kompetensförsörjningsutmaningar som kommunen och offentlig sektor står inför – för det krävs det ett allt bredare grepp.

Vi välkomnar studenternas skrivelse och förslag om att vi ska se över och föreslå hur vi kan ställa högre krav på kommunen när det gäller praktikplatser, traineeprogram, möjlighet att skriva ex-jobb och uppsatser hos kommunen, studiebesök samt fältstudier. Det är just en satsning på alla dessa delar som är relevanta och skulle gynna studenterna, där studenten inom ramen för sin utbildning får den arbetslivsanknytning som behövs.

Det är av stor vikt att vi också tillvaratar och möjliggör även för internationella studenter att inom ramen för sin utbildning får ingångar till kommunens verksamhet. Inte endast genom satsningar på SFI som komplement till universitetets svenskkurser utan också att vi erbjuder praktikplatser och ex-jobb på engelska.

Vi rödgrönrosa är allt annat än ambivalenta och tveksamma i vår studentpolitik. Vi vill se ett universitet och kommun som är öppen för alla. Vi är därför glada att vi också äntligen har en regering som vill satsa på att bygga ut utbildningsplatserna, motverka snedrekrytering och bredda deltagandet. Vi ser därför att vår rödgrönrosa studentpolitik i Lund i kombination med regeringens satsningar nationellt är precis det som krävs för att förbättra villkoren för våra nuvarande och blivande studenter.

Lund har förutsättningar att bli den bästa studentstaden för de studenter som kommer att vistas i Lund i framtiden, nu är det dags att vi ser till att vi tar tillvara på de förutsättningarna på allvar. För att vi ska nå dit behöver vi en bättre och ökad studentsamverkan.

För det rödgrönrosa styret i Lund

Elin Gustafsson (S)
Kommunalråd och ordförande i Kommunala Studentrådet

Angelica Kauntz (Fi)
Partiföreträdare och ledamot i Kommunala Studentrådet