De ska representera Lunds studenter

- in Kår, Nyheter

Cecilia Skoug och Linnea Jacobsson tillträder den 1 juli som Lunds universitets studentkårers ordförande respektive vice ordförande. Lundagård har träffat Lus nya presidium för att bland annat prata utbildningspolitik och hur de ska säkerställa att ha en kritisk syn mot universitetet.

– Vi har suttit som ordföranden olika perioder och för olika kårer och kan därför komplettera varandra väl. Vi är inte här för att driva personliga frågor, utan kårerna ska bestämma vad vi ska jobba med, säger Cecilia Skoug, tidigare ordförande för Medicinska föreningen och tillträdande ordförande i Lus.

Cecilia Skoug var tidigare ordförande för Medicinska föreningen. Foto: Kalandranis Dimitris
Cecilia Skoug var tidigare ordförande för Medicinska föreningen.
Foto: Kalandranis Dimitris

Vice ordförande blir Linnea Jacobsson som sitter som nuvarande ordförande i Samhällsvetarkåren. De har båda lång erfarenhet av kårengagemang och tror att engagemanget och ordförandeskapserfarenheten är tunga argument för de har fått uppdraget.
– Vi har fått förtroendet för att vi varit drivna och engagerade i studentgemensamma frågor de senaste åren, säger Linnea Jacobsson.

Kvalitetssäkring och resurstilldelning
Viktiga utbildningspolitiska frågor för Linnea Jacobsson är en förändring i resurstilldelningssytemet, att jobba med kommunen i bostadsfrågan och hur man ska jobba för att bredda rekryteringen på universitetet.
– För att kvalitetssäkra utbildningen är det viktigt att lyssna in de studenter som faktiskt tar del av utbildningen. Då måste man kolla på både innehåll, men också satsa på högskolepedagogik och stötta upp sidoverksamheter som Studenthälsan och att stödja akademiskt skrivande. Det är också viktigt att stärka och tydliggöra kursplaner, säger Linnea Jacobsson.

Hon menar att resurstilldelningsystemet i grunden är en nationell fråga och som Lus presidium kan de driva frågan gentemot universitetet för att det i sin tur ska ta den vidare.
  Vårt uppdrag är att skapa opinion och en förståelse om att antalet kontakttimmar och alla delar av utbildningen har att göra med vilken grundprislapp din utbildning har, säger Linnea Jacobsson.
  Jag har inget riktigt svar på hur man ska bredda rekryteringen, men det är viktigt och framför allt på de äldre ”anrika” universiteten som har problem med att bredda från vissa grupper, fortsätter Linnea Jacobsson. 

De tre viktigaste utbildningspolitiska frågorna för Cecilia Skoug är kvalitetssäkring, studenträttigheter och studentinflytande.
  Allting hänger ihop och handlar någonstans om att man ska ha bra kvalitet på sin utbildning och hur man får det, säger Cecilia Skoug.

Överproduktion av studenter
Lunds universitet har en överproduktion av studenter med många sökanden men desto färre platser. I veckan meddelade Naturvetenskapliga fakulteten att de vill skära ned på antalet utbildningsplatser. Det är en fråga där åsikterna går isär och det är svårt att komma fram till en lösning, enligt Cecilia Skoug och Linnea Jacobsson.
  Det är svårt att komma överens för att alla fakulteter har olika förutsättningar, men jag tycker att man måste enas om att överproduktion inte är bra för den enskilda studenten. Man utbildar studenter för en mindre summa pengar per student. Sen hur det ska lösas, ja, det är en jättebra fråga, säger Cecilia Skoug.

Linnea Jacobsson tillägger:
  Vi har pratat om det här i Ordförandekollegiet under året och nu finns en arbetsgrupp som försöker komma fram till en lösning, men det är svårt.

Vill prioritera jämställdhetsfrågan
Cecilia Skoug har tidigare sagt att jämställdhetsfrågan är viktig att jobba med. Hon berättar att under den tid hon suttit i Universitetsstyrelsen är jämställdhet något som har diskuterats flitigt.
– Jag har haft färre än fem kvinnor som kursledare och det ger ju en idé om vad vi har för framtidsutsikter. Det finns för få förebilder i klassrummet. Vad händer då med mig om jag vill vara kvar? säger hon.

Men Cecilia Skoug vet inte hur en lösning skulle kunna ut.
– Jag har ingen lösning på problemet, men det är viktigt att kolla på kulturen och förstå varför det ser sämre ut på vissa institutioner än andra, säger Cecilia Skoug.

Linnea Jacobsson är ordförande för Samhäälsvetarkåren. Foto: Kalandranis Dimitris
Linnea Jacobsson är ordförande för Samhäälsvetarkåren.
Foto: Kalandranis Dimitris

Kritiskt granskande motpart
Tidigare har kritik riktats mot att Lus presidialer snarare har sett universitet som en samarbetspartner än en kritiskt granskande motpart och det finns exempel på när tidigare Lus presidialer gjort karriär inom universitetet efter sitt ordförandeskap.
Hur ska ni säkerställa att ni har en kritisk syn på det universitet gör?
  Vi är där för att ge kritik. Positiv liksom negativ. Jag har inga planer att göra karriär inom den delen av universitetet och därför kommer det inte att bli något problem, säger Cecilia Skoug.

Linnea Jacobsson fortsätter och säger att hon ser det som en av hennes huvuduppgifter som studentrepresentant.
  Jag tycker att kårerna och Lus det senaste året varit tydliga med att kårerna inte suttit i någons knä. Jag har inte heller någon plan på att göra karriär inom universitetet.

För några månader sedan utformade Lus en kursplan för rektorsparet som kan ses som en kravlista från studenternas sida. De tror att det är viktigt att påminna rektorsparet om kravlistan, men också att hålla den levande och uppdatera den kontinuerligt.
 Det är viktigt att det finns en vilja att leda universitetet kollegialt tillsammans med de grupper som verkar på universitetet, säger Linnea Jacobsson.
Vad tror ni om nuvarande rektorpars möjligheter att uppfylla kraven?
  Det är alltid svårt att uppfylla krav, men det viktiga är det finns en vilja att jobba efter den kursplanen, säger Cecilia Skoug.
  Det känns som att det har börjat bra, säger Linnea Jacobsson.

Ett mer transparent karnevalsorgan
Förra året riktades en del kritik mot karnevalsstadgan och Cecilia Skoug, som var sammankallande för referensgruppen som ska sköta kommunikationen mellan karnevalskommittén och karnevalsorganet. Än så länge har inget nytt stadgeförslag antagits.
– Egentligen var det ingen kritik, utan mer att stadgan inte hängt med i utvecklingen och inte blivit reviderad på länge. Den har blivit reviderad nu och varit utskickad på remiss och den stora skillnaden är att stadgan kommer att bli mer tydlig och transparent nu, så att studenter vet hur de kan söka en post till exempel, säger Cecilia Skoug.

Högt till tak i Ordförandekollegiet
Linnea Jacobsson och Cecilia Skoug återkommer flera gånger till att alla kårer har olika mycket resurser, men att det är viktigt att alla kårer ska ha samma förutsättningar i Ordförandekollegiet, där kårernas representanter har möten och bland annat diskuterar inför tingen. De menar att det är viktigt med högt till tak när de diskuterar studentgemensamma frågor för att komma fram till gemensamma linjer.
– Vi kan ha olika viljor inom Ordförandekollegiet, men det är okej. Vi måste prata med varandra om vilket klimat vi vill ha, säger Linnea Jacobsson.
– Alla ska ha samma chans att tycka, också de kårer med mindre resurser. Det måste vara okej tycka ”fel” och komma tillbaks och säga ”jag ändrar mig i den här frågan”, tillägger Cecilia Skoug.

Kommunikation viktigt för gott samarbete
Det har tidigare framkommit att arbetsbelastningen är hög bland heltidsarvorderade studentförtroendevalda. Dessutom har många poster hittills inte tillsatts inom Lus vilket sätter presidialet i en stressad och pressad situation. Cecilia Skoug och Linnea Jacobsson tror att kommunikation är viktigt för att få ett år av nära samarbete att fungera väl.
– Det är viktigt att stötta varandra och att vara lyhörd. Jag tror ingen av oss är direkt konfliktsökande, säger Cecilia Skoug.
– Jag har lärt mig att hantera stress sedan tidigare och har alltid haft många saker på gång samtidigt. Men när jag åker hem till Malmö, då slappnar jag av, säger Linnea Jacobsson.
Är ni konflikträdda?
– Ibland, ja. Jag tycker inte om personliga konflikter, men jag har inga problem att ta de professionella, säger Cecilia Skoug
  Jag är nog likadan, om man tycker olika politiskt har jag inga problem att diskutera, säger Linnea Jacobsson.
Vad ser ni mest fram emot under året som Lus presidium?
– Att få fokusera fullt ut på utbildningspolitik och studentpolitik, säger Cecilia Skoug.
– Att få mer tid till de faktiska frågorna, att få bidra med erfarenhet och stötta kårerna, säger Linnea Jacobsson.

FAKTA:

Nation Leaders-181Annie Mathilda Cecilia Skoug

 • Gör: Läser sista terminen på biomedicinprogrammet. Studentrepresentant i Universitetsstyrelsen. Tillträdande ordförande i Lus.
 • Födelsedatum: 22 november 1988
 • Födelseort: Kvidinge, Kristianstad län.
 • Röstar på: Socialdemokraterna
 • Bor: Södra Esplanaden i Lund. Har tidigare bott på Onsjögatan i Lund, i Kristianstad och Hanaskog.
 • Antal högskolepoäng totalt: 213
 • Antal högskolepoäng vid Lunds universitet: 149,5
 • Utbildning: Collegeutbildning på Högskolan i Kristianstad, fristående kurser vi Malmö högskola, Biomedicinprogrammet vid Lunds universitet, utbytestermin i Nederländerna vid universiteit Utrecht, sommarkurs vid Uppsala universitet.
 • Aktuell studieskuld: 218 570 kr
 • Beskattningsbar inkomst 2013: 113 100 kronor
 • Beskattningsbar inkomst 2014: 83 600 kronor
 • Fordon: Inga registrerade fordon hos Transportstyrelsen.
 • Twitter: @ceciliaskoug
 • Instagram: @cissiskoug
 • Axplock av Facebook-gillanden och grupper: Tillsammans inför den 22 mars 2015 – för ett Sverige fritt från SD, BaraMens, Maria Montazami, Hanaskogs IS – Östra Göinges Stolthet, Framtiden Innehåller Goa HandbollsTöser.
 • Fritidsintressen: Kolla på och följa handbollslaget i Kristianstad, kolla på tv-serier, dricka vin och hänga med vänner.
 • Om att vara LUS-presidial: ”Det ska bli roligt, spännande och utvecklande. Det är en ny roll där jag ändå har ganska mycket förkunskaper i”.
 • Övrigt: Har jobbat på Ikea kundtjänsts köksavdelning och kan tricksen för att få en trasig diskmaskin att fungera.

 

Nation Leaders-179Linnea Ida Viktoria Jacobsson

 • Gör: Ordförande i Samhällsvetarkåren. Representerar Socialdemokraterna i grundskolenämnden tills 2019. Tillträdande vice ordförande i Lus.
 • Födelsedatum: 9 mars 1990
 • Födelseort: Tumba, Stockholm
 • Bor: Malmö. Har tidigare bott i Uttran, Norsborg och Tumba.
 • Röstar på: Socialdemokraterna
 • Antal högskolepoäng totalt: 144
 • Antal högskolepoäng vid Lunds universitet: 114
 • Utbildning: 30 hp historia vid Stockholms universitet, 30 hp fortsättningskurs i historia vid Lunds universitet, 60 hp statsvetenskap vid Lunds universitet, internetbaserad juridisk introduktionskurs
 • Studieskuld: 175 011 kr
 • Beskattningsbar inkomst 2013: 0 kronor
 • Beskattningsbar inkomst 2014: 0 kronor
 • Fordon: Inga registrerade fordon hos Transportstyrelsen.
 • Twitter: @felidaes
 • Instagram: @kattlivet
 • Axplock av Facebook-gillanden och grupper: Palestine Ultimate Frisbee, Jobba en timme för Afrika, Vi som gillar bilder på Reinfeldt iförd hjälm, Allmännyttans energisparkampanj, Leslie Knope, Lejonet på Gripsholms Slott.
 • Fritidsintressen: Läsa böcker, skriva dagbok, dricka vin och umgås med vänner.
 • Om att vara LUS-presidial: ”Det ska bli ballt att få jobba med utbildningspolitik i så hög utsträckning”
 • Övrigt: Har alltid skrivit och skriver fortfarande dagbok.