Färre studieplatser än lovat på Lux

Universitetet höll inte sitt löfte om fler studieplatser på Lux. Det kommer Humanistiska- och teologiska studentkåren fram i en ny rapport.

Lukas Olsson är vice ordförande för Humanistiska- och teologiska studentkåren. Foto: Press
Lukas Olsson är vice ordförande för Humanistiska- och teologiska studentkåren.
Foto: Press

225 studieplatser på Lux. Det var vad studenterna som studerar humaniora, teologi och religionsvetenskap skulle få i samband med flytten till Lux. När Humanistiska- och teologiska studentkåren, HTS, nu är klara med sin räkning visar det sig att det bara finns 194 individuella studieplatser som lever upp till kårens krav.
– Det är ingen stor kris på studieplatser för studenter på humanistiska och teologiska fakulteterna. Men det är många studenter från andra fakulteter som kommer för att plugga på Lux och då blir det platsbrist, säger Lukas Olsson, vice ordförande för HTS.

Lynn Åkesson är dekan på humanistiska och teologiska fakulteterna och är väl medveten om HTS rapport.
– Det är jättebra att HTS gjort en definition som vi kan använda. I deras definition ska en studieplats ha en bordsyta, vilket för att flera sittplatser inte räknas med. Räknar man med soffor och stolar utan bordsyta så är vi hemma, säger hon.

Ta fram definition
I rapporten ”Får en sitta här?”, som tagit två år att sammanställa, konstaterar HTS att det totala antalet individuella studieplatser ökat från 233 till 341 i samband med flytten till Lux.
– Det har inte funnits någon definition av studieplats innan utan det har varit ett flyktigt begrepp. En stor del av undersökningen handlade om att ta fram en definition som var applicerbar, säger Lukas Olsson.
Finns det ett mörkertal på läsplatser som inte är med i er undersökning?
– Det är klart att studenter kan sitta och plugga på flera olika tänkbara ytor. Men syftet var att ta fram en definition av studieplats, eftersom det till exempel skulle kunna innefatta parkbänkar utanför Sol, som ju inte är särskilt tillgängliga på vintern, säger han.

Behövs tydligare vision
Att det råder brist på studieplatser på universitetet är ett välkänt problem. Inom Lunds universitets studentkårer diskuteras nu frågan att ta ett helhetsgrepp och låta alla kårer räkna sina respektive fakulteters studieplatser. Lukas Olsson menar att universitetet behöver en tydligare vision för att förstå vikten av studieplatser till studenterna.
– Eftersom det är brist på kontakttid med lärare och tanken är att den tiden istället ska bedrivas med självstudier, så måste universitetet ersätta det med bra arbetsplatser. Universitetet måste förstå att det är en arbetsplats för studenterna, säger han.

Även Lynn Åkesson vill att det skapas fler studieplatser.
– En helt ny studiemiljö får ett extra högt tryck eftersom den är mer attraktiv. Jag tycker det är positivt att studenter rör sig mellan olika fakulteter för att plugga. Vi måste fortsätta uppmuntra alla fakulteter om att skapa fler studieplatser, säger Lynn Åkesson.

 

Det här är HTS definition av individuell studieplats:

En individuell läsplats ska:

  • Ha tillgång till bord med minst en yta av 60×40 cm, eller minst en diameter av 70 cm
  • Ha en stol med ryggstöd
  • Ha acceptabel belysning
  • Ha acceptabel ljudnivå
  • Ha acceptabel ventilation
  • Ha acceptabel temperatur
  • Vara tillgänglig för studenter 8 timmar per vardag
  • Finnas i en olåst miljö som ej kan bokas av andra än studenter
  • Ha tillgång till toalett

Vill du läsa hela rapporten? Klicka här.