Alkoholen en kassako

32 miljoner kronor. Så mycket omsatte nationernas alkoholverksamheter förra året – en sänkning med drygt en halv miljon kronor från året innan.

De alkoholrelaterade verksamheterna är riktiga kassakor för nationerna. I fjol omsatte nationernas alkoholrelaterade verksamheter, det vill säga nattklubbsmat, sittningar, lättdrycker och alkohol, 32 100 821 kronor. Uppgiften kommer från de restaurangrapporter som nationerna själva lämnat till Folkhälsomyndigheten. Det är en sänkning på drygt 575 000 kronor jämfört med 2013.

Annika Landfors, tillståndschef på tillståndsenheten i Lunds kommun, är en av de som granskar restaurangrapporten. Hon vet inte vad försäljningsnedgången kan bero på.
– Vi har fått färre anmärkningar på studentnationerna, vilket kan betyda att de blivit mer återhållsamma med att servera överförfriskade personer, säger Annika Landfors.

Men sedan 2009, året innan kårobligatoriet avskaffades, har alkoholförsäljningen ökat. Med inflationen inräknad säljs det alkohol för nästan 400 000 kronor mer år 2014, än vad det gjordes 2009.

Malmös i topp
Toppar omsättningen gör Malmö nation där alkoholintäkterna var 4 477 235 kronor förra året. Tätt därefter kommer Göteborgs nation med en försäljning på 3 882 030 kronor och Östgöta nation med 3 852 539 kronor.

Men alla omsätter inte pengar i mångmiljonklassen. Wermlands nation omsatte 533 955 kronor ifjol och Smålands nation hade 665 986 kronor i omsättning på sina nattklubbar och pubverksamheter. Sedan är det ett rejält hopp till Blekingska nationen som omsatte 1 264 897 kronor i sin alkoholrelaterade verksamhet.

Klicka här för att se matrisen över nationernas alkoholomsättning i storformat.

Foto: Jonas Jacobson.
Foto: Jonas Jacobson.

Men var köps det in mest sprit, vin och öl?

Vilken nation köpte in mest starköl?

  1. Västgöta nation – 13 263 liter
  2. Helsingkrona – 12 832 liter
  3. Östgöta nation – 12 728 liter

Vilken nation köpte in mest vin?

  1. Lunds nation – 3016 liter
  2. Västgöta nation – 2710 liter
  3. Göteborgs nation – 2532 liter

Vilken nation köpte in mest starksprit?

  1. Malmö nation – 2018 liter
  2. Göteborgs nation – 1908 liter
  3. Östgöta nation 1265 liter