”Nationernas största inkomst är nattklubbarna”

- in Nyheter
@Annika Skogar

Alkoholförsäljning betyder stora intäkter för Lunds nationer. En minskad omsättning får konsekvenser på hela nationens ekonomi.

Göteborgs, Malmö, Östgöta, Lunds och Wermlands minskade sin omsättning av alkohol förra året medan de övriga åtta ökade. Gemensamt för dem alla är dock att alkohol innebär stora summor med pengar.

Sett till de senaste tre åren är Lunds nation de som har tappat allra mest i absoluta tal. Mellan 2012 och 2014 sjönk intäkterna för alkohol med närmre två miljoner kronor.
– Folk kommer inte i lika hög utsträckning på våra klubbar längre och de dricker inte lika mycket som förut, säger Viktor Sköld, prokurator ekonomi på Lunds nation.

Vad det beror på kan han bara spekulera i. En orsak tror Viktor Sköld kan vara en större hälsomedvetenhet bland studenterna.
– Folk verkar inte tycka att det är lika kul att festa längre, däremot är det väldigt populärt med sittningar och baler.

Lunds letar lösning
Alkohol är dock en viktig inkomstkälla för nationen. De minskade intäkterna har gjort att Lunds det senaste året skurit ner på torsdagsklubben från varje till varannan torsdag.
– Vi hankar oss fram. Än så länge går vi plus men jag tror vi måste tänka om och se över hur vi kan öka våra intäkter till framtiden, säger Viktor Sköld.

Några konkreta planer på hur intäkterna skulle kunna öka finns inte i nuläget, däremot har nationen börjat hyra ut sina lokaler i allt högre utsträckning.
– Det finns en väldigt stor efterfrågan på att hyra våra lokaler, säger Viktor Sköld.

Wermlands rasar
Wermlands nations försäljningssiffror har pekat nedåt i flera år. Sedan 2010 har omsättningen för alkohol minskat med 73 procent. Wermlands nations kurator Sebastian Andersson tror precis som Viktor Sköld att en del av förklaringen ligger i sundare alkoholvanor.
– Jag har varit student sedan 2008 och jag tycker mig se att folk dricker mindre och har sundare alkoholvanor, säger han.

Den huvudsakliga förklaringen ligger dock i att nationens verksamhet blivit allt mindre välbesökt, något som också syns i försäljningssiffrorna.
– Antalet besökare är ett stort problem för vår verksamhet generellt, säger Sebastian Andersson.
Hur viktig är alkoholförsäljningen för att få verksamheten att gå runt?
– Det är klart att det har en viss betydande roll men det är långt ifrån allt som spelar roll. Medlemsavgifterna är också väldigt viktiga, säger Sebastian Andersson.
– Nationen överlever på andra sätt också, och det är tur det. Man vill inte inte att verksamheten ska vara helt beroende av alkoholförsäljningen.

Sebastian Andersson tror inte att lösningen på nationens sviktande siffror är klubbar med stor alkoholförsäljning, utan snarare att bygga upp medlemsantalet.
– Det går att göra saker som är väldigt bra under en kort period men om det ska hålla i sig tror jag att det krävs eftertanke och det är något man jobbar med hela tiden. Sett till antalet medlemmar på Wermlands så ser vi en långsam, men stadigt växande ökning av antalet medlemmar.

Schlager gynnar ekonomin
Helsingkrona nation tillhör gruppen där alkoholintäkterna i stället ökat de senaste åren. Mellan 2013 och 2014 ökade nationen sin alkoholförsäljning mest av alla nationer i Lund.
– Mycket handlar såklart om våra nattklubbar och vi gissar att folk börjat tycka det är kul med schlager igen för vår schlagerklubb är väldigt välbesökt, säger Niklas Lundberg, kurator på Helsingkrona nation.

Den ökade alkoholförsäljningen kan även ses som en indikation på att det går bra för nationen i stort just nu.
– Det är ingenting att sticka under stol med att nationernas största inkomst är nattklubbarna. Vi är beroende av alkoholförsäljningen, men samtidigt är det viktigaste att folk kommer hit och har en kul klubbupplevelse snarare än att vi säljer mycket alkohol.
Vad har ni gjort med era utökade intäkter?
– I och med att vi i år firar 125 år så är tanken att vi ska piffa upp allting lite och har utökat en hel del budgetposter.

Niklas Lundbergs tips till de nationer med vikande antal besökare är att försöka nischa sina klubbar ännu mer.
– Hitta något unikt, att köra mainstream är något som folk tröttnar på i längden.