Jämnare könsfördelning bland doktoranderna

Andelen kvinnliga doktorander ökar på universitetet. Det visar en ny rapport av jämställdhetsgruppen på Lunds doktorandkår.

Karl McShane, doktorand i nationalekonomi. Foto: LU/Press
Karl McShane, doktorand i nationalekonomi.
Foto: LU/Press

Bland doktoranderna har könsfördelningen mellan kvinnor och män blivit jämnare. Orsaken är inte att antalet kvinnor ökat, utan att det totala antalet doktorander på universitetet minskat under perioden 2005-2013. Det visar en ny rapport från jämställdhetsgruppen på Lunds doktorandkår.
– Det finns mycket kvinnor i medicin och juridik, medan LTH och naturvetenskapliga har en majoritet män, säger Karl McShane, doktorand i nationalekonomi och en av författarna till rapporten.
– Den generella bilden är att det blivit jämnare, men det finns ju undantag för vissa fakulteter vissa år, säger han.

Ett första steg
Statistiken till rapporten har hämtats från universitetet centralt och från Statistiska centralbyrån. Syftet med rapporten är att få en klarare bild av hur jämställdhetsarbetet går på universitetet.
– Det började med att ingen riktigt visste hur det såg ut. Därför blev detta ett första steg. Innan man gör något aktivt måste man veta vad som ska göras, säger Karl McShane.

Kan visa internationaliseringen
Det är inte bara jämställdhet som arbetsgruppen har undersökt. Även statistik för andelen utländska studenter på de olika fakulteterna har tagits med i rapporten. Det kan visa hur internationalisering av universitetet går.
– Nu har vi inte data för medborgarskap längre bak i tiden, men det hade varit intressant att väga in den aspekten också. Det finns en väldig bredd på hur många internationella doktorander vi har där naturvetenskapliga fakulteten ligger i framkant, följt av LTH och Ekonomihögskolan, säger Karl McShane.

Fokus på utvärderingen
Rapporten ska diskuteras ikväll när doktorandkåren ska gå igenom sin verksamhetsplan för nästa år.
– Det är ännu oklart hur vi ska fortsätta med detta, men från gruppens sida vill vi lägga mer fokus på att ta utvärderingen vidare, säger Karl McShane.

  • Läs hela rapporten här.