Spionen kan fortsätta spionera

- in Nyheter

Efter en intern utredning och förhandlingar inom Göteborgs universitet får studenttidningen Spionen fortsatt stöd.

I mars föreslog Göteborgs universitet att dra in på finansieringen av studenttidningen Spionen, istället skulle stödet delas upp mellan de fyra kårerna som är verksamma inom Göteborgs universitet. Nu har kårerna, Spionen och Göteborgs Universitet tillsammans kommit fram till ett samlat stöd för mediaverksamhet för studenterna inom universitetet.

Lina Söderström är chefredaktör och ansvarig utgivare för Götheborgske Spionen - studenttidningen för studenterna vid Göteborgs universitet. Foto: Spionen
Lina Söderström är chefredaktör och ansvarig utgivare för Götheborgske Spionen – studenttidningen för studenterna vid Göteborgs universitet.
Foto: Spionen

Säger upp prenumeration
Göteborgs universitet planerar ska säga upp sin prenumeration hos Spionen årsskiftet 2016/17. Men de kommer fortsätta att stödja verksamheten genom ett anslag som kommer gå till både studentradion K103 och tidningen Spionen. Dock kan detta betyda att Spionen kommer få mindre pengar till sin verksamhet.
– I nuläget finns det bara två mediaverksamheter inom universitetet som stämmer in på kriterierna för anslaget. Men om de blir fler i framtiden måste vi alla konkurrera om pengarna, säger Lina Söderström, chefredaktör för Spionen.

Idag får Spionen 1,8 miljoner kronor per år av Göteborgs universitet men Lina Söderström tror inte att de kommer få lika stor summa efter att Göteborgs universitet avslutat sin prenumeration.
– Vi vet ännu inte hur pengarna kommer fördelas men oavsett måste vi anpassa oss utifrån våra ekonomiska förutsättningar. Vi hade gärna sett att Göteborgs universitet fortsatte prenumerera på vår tidning men detta förslag är bättre än det ursprungliga förslaget, säger Lina Söderström.

Göteborgs universitet fick många remissvar från både kårer och fakulteter men också privatpersoner.
– Engagemanget tyder på att det är en viktig fråga för studenter att kunna ha en tidning som är fristående från kårverksamheten, säger rektors samordnaren Magnus Petersson som har handlagt remissvaren.

Pengarna fördelas av kårerna
Enligt Göteborgs universitet ska studenttidningen nu få mer ekonomisk rörlighet.
–Det som främst kommer ske när vi säger upp vår prenumeration är att Spionen inte längre har krav på att distribuera bland anställda och studenter. Tanken är att Spionen nu kommer få mer rörlighet med vad de ska göra med sina pengar. Vi kommer bidra med 1,8 miljoner till anslaget men det är upp till kårerna att bedöma hur mycket varje radion respektive Spionen får, säger Magnus Petersson.

En bättre lösning
Mathilda Johansson, ordförande för Göteborgs universitets studentkårer var närvarande under förhandlingarna.
– Tre av fyra remissvar från kårerna underströk vikten av en utbildningsbevakande media som har möjlighet att granska studentlivet och universitetet, säger Mathilda Johansson.
Blev ni nöjda?
– Vi upplevde att Göteborgs universitets rektor Pam Fredman lyssnade på oss och att den här lösningen är bättre än den som först lades fram av universitetet, säger Mathilda Johansson.