Gaudeamaus redaktionella oberoende fortfarande osäkert

- in Nyheter

Stockholms universitets studenttidning Gaudeamus hemsida har inte uppdaterats sedan juni 2017. Bakgrunden till detta är en kontroversiell omstrukturering av tidningen. Märkligt beteende tycker Uppsala studenttidnings chefredaktör Lina Svensk.

Stockholms studentkårs fullmäktige beslutade i våras att ingen redaktion ska finnas på plats under hösten på studenttidningen Gaudeamus. Bakgrunden är att tidningens syfte ska omvärderas och utvärderas. Enligt en proposition från kårens styrelse skulle verksamhetschefen för kåren göras till ansvarig utgivare. En debatt följde där flera stora tidningar tog upp frågan eftersom detta skulle hota tidningens redaktionella oberoende. Propositionen röstades igenom med ett ändringsyrkande om att den projektledare som tillsatts för tidningen under utvecklingsperioden skulle utses till ansvarig utgivare.

Enligt Henric Södergren, ordförande för Stockholms universitets studentkår, handlar projektledarens uppdrag om att tydliggöra tidningens syfte på Stockholms universitet.

– Det finns inget dokument som säger att tidningen ska vara redaktionellt oberoende. Just nu är det bara en muntlig tradition och det räcker inte, säger Henric Södergren.

Enligt Lina Svensk, chefredaktör på Uppsalas studenttidning Ergo, så är Stockholms universitets studentkårs agerande märkligt. Ergo har till exempel fått mail från en student på Stockholms universitet som vill att Ergo ska granska universitetet då Gaudeamus inte längre har kapacitet att göra detta.

– Stockholms universitets studentkår verkar inte förstå vikten av ett redaktionellt oberoende. Om inte studenttidningarna finns så är det ingen som granskar kårens verksamhet och hur pengarna används, säger Lina Svensk.

Enligt Lina Svensk knyter det an till en större trend där studenttidningar i allt större grad ses som en utgift snarare än en granskare av universitetet. Uppsalas studentkår har inte gjort några försök att vilja lägga ner Ergos verksamhet. Däremot kommer det med jämna mellanrum upp diskussioner kring om den tryckta tidningen behövs vilket är problematiskt enligt Lina Svensk.

– Oberoende studenttidningar behövs eftersom att vi tar studenternas sida i olika frågor på universitetet. Vi har möjligheten att höja studenternas röster, säger Lina Svensk.

Den tidigare chefredaktören på Gaudeamus, Cornelia Thomasson, stämmer in i kritiken. Hon menar att avskaffandet av kårobligatoriet men även Stockholms universitets agerande har bidragit till situationen. Det uppstod diskussioner om huruvida universitetet ska hjälpa till att finansiera Gaudeamus i samband med avskaffandet av kårobligatoriet. Enligt Cornelia Thomasson satte universitetet igång processen och gav kåren en anledning att sluta finansiera papperstidningen.

– Det sorgliga i processen är att vi som jobbade på Gaudeamus knappt fick veta något. Istället för att be oss journalister om input eller information hölls vi i princip utanför arbetet som pågick. Det kändes som att de i kårstyrelsen gick helt efter vad de själva tyckte om tidningen, samt en ovilja att bli granskade, säger Cornelia Thomasson.

Hon tror likt Lina Svensk på Ergo att det finns en viss okunskap hos kåren. Enligt Cornelia Thomasson försvårades detta av att kårens finansieringsmodell förändrades. De fick en summa pengar som i princip kunde distribueras rätt fritt. En summa avsattes till en projektledare men papperstidningen, chefredaktörens tjänst och den förtroendevalda reportern togs bort ur budgeten. Tidningen fick inte prioritering vilket ledde till en situation där tidningens position undergrävdes.

På frågan om Gaudeamus borde vara redaktionellt oberoende svarar ordföranden för Stockholms universitets studentkår, Henric Södergren, ja.

Den nya projektledaren för Gaudeamus tillsätts 16 oktober. Projektledaren kommer då att behöva förhålla sig till den studentvalda kårstyrelsen och fullmäktige under utvecklingsarbetet. Arbetet löper till slutet av juni, fram till dess finns det ingen redaktion på Gaudeamus.