”Det är enorma siffror – man svindlar”

- in Nyheter

Universitetets onlinekurser är en succé – trots att bara en tredjedel av deltagarna slutför kurserna.

Med kända lärosäten såsom Harvard University och MIT som föregångare, inledde Lunds universitet året 2015 med att starta så kallade MOOCs, Massive Online Open Courses: kurser i vilka vem som helst oavsett bakgrund och nationalitet kan delta i utan kostnad.

Hela världen representerad
I januari började onlinekurserna Introduction to European Business Law, som lockade 17 000 personer från 185 länder, och Greening the Economy: Lessons from Scandinavia. I april startade även Global Perspectives on Sexual and Reproductive Health and Rights som fortfarande är öppen för deltagande. Totalt har 60 000 personer från 193 länder anmält sig till de tre kurserna.
– Det är enorma siffror, man svindlar nästan, säger Marita Ljungqvist, projektledare för Massive Online Open Courses på Lunds universitet.

För de allra flesta av de anmälda tycks kurserna också ha levt upp till förväntningarna – för vissa kanske även mer än så.
– En enkät vi gjorde visar att 95 procent av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda. Vi har mött ett oerhört stort engagemang och fått många positiva kommentarer, säger Marita Ljungqvist.

Många hoppar av
I de två kurser som avslutats var dock andelen som faktiskt slutförde kursen liten. Endast 35 procent av deltagarna tog sig i mål. Men det spelar mindre roll för universitet, menar Marita Ljungqvist.
– Det är inte säkert att målet ska vara att så många som möjligt ska slutföra kurserna, säger hon och förklarar:
– I vissa kurser är det viktigt för att kunna få ett intyg att använda i sitt yrkesliv. Inom andra ämnen, exempelvis filosofi, så kanske man främst studerar för den personliga utvecklingen och känner att man bara vill lära sig en del av kursen.

Nu satsar universitetet vidare på MOOCs. Under hösten kommer nya föreläsningar att spelas in och bli onlinekurser. Premiär blir våren 2016.
– Det finns intresse från flera fakulteter, men just nu har vi planerat för två kurser i akademiskt skrivande på svenska och engelska och en kurs i akademiskt lärarskap, säger Marita Ljungqvist.

850 000 kronor för en kurs
Hittills har det dock inte varit gratis. Varje kurs har kostat universitetet mellan 750 000 – 850 000 kronor.

Men MOOCs har däremot gett universitetet en möjlighet att förbättra lärares digitala kompetens så att de kan ha användning av detta även i den vanliga undervisningen. Framför allt har kurserna synliggjort universitetet internationellt.
– Vi har gjort undersökningar som visar att många av deltagarna inte kände till Lunds universitet innan de påbörjade kurserna men att de sedan fått en ökad kännedom, säger Marita Ljungqvist.