Stora brister i HBTQ-plan

Sveriges lärosäten har mycket kvar att göra innan de är fria från diskriminering och exkludering. Detta visar en rapport från Sveriges Förenade HBTQ-studenter. 

Sveriges Förenade HBTQ-studenter, SFQ, har undersökt bemötandet av HBTQ-personer vid landets högskolor och universitetet. Projektet heter ’’Avslöja heteronormen!’’ och är en fortsättning på en undersökning av Göteborgs universitet. Undersökningen visade att lärosäten misslyckats med att skydda normbrytande studenter från diskriminering.
För att utreda om detta gällde landets övriga lärosäten kunde studenter fram till årsskiftet dela med sig av sina upplevelser på SFQ:s hemsida.

Liten skillnad gentemot samhället
Catalina Fuentes Araya är förbundsordförande för SFQ. Hon uppger att rapporten har bekräftat att diskrimineringen av HBTQ-personer inom landets lärosäten inte skiljer sig nämnvärt från samhället i stort.
– Det kan röra sig om att folk är tvungna att läsa kränkande kurslitteratur med homofobiska kommentarer eller rasistiska antaganden. Föreläsare och studenter kan komma med kränkande kommentarer. Det kan också röra sig om väldigt könsstereotypa sätt att dela in lag under nollningsaktiviteter, säger Catalina Fuentes Araya.

I samband med framtagandet av rapporten har SFQ gått igenom Sveriges 48 högre lärosätens likabehandlingsplaner. De dikterar antidiskrimineringsarbetet och lämnar mycket övrigt att önska. De anställda saknar kunskap beträffande HBTQ-frågor och får sällan den utbildning som krävs.
– Skolorna måste se över vilka människor de rekryterar för att jobba med de här frågorna, och att jobba hårdare med utbildning av personalen i HBTQ-frågor, säger Catalina Fuentes Araya.

Bredda representationen och satsa mer
Enligt Catalina Fuentes Araya är rapporten i mångt och mycket en innehållsplan för att komma till rätta med dessa problem. Lösningen ligger i att bredda representationen av könsidentiteter på lärosätena och att därtill satsa mer på ett antidiskrimineringsarbete. Hon tror även att det finns hjälp att hämta av studentorganisationerna.
– Lärosätena borde bli bättre på att ta tillvara på den spetskompetens gällande HBTQ-frågor som finns i studentlivet. De ska inte tveka att höra av sig till oss om de behöver hjälp med att utforma sitt likabehandlingsarbete, säger Catalina Fuentes Araya.

Univerisitetet upplever inget problem
Lunds universitet säger sig dock inte ha fått ta del av några klagomål mot sin behandlning av HBTQ-personer.
– Jag har inte noterat att det skulle finnas en sådan problembild, men vi har haft en del övergripande diskussioner om hur vi ska vara inkluderande för alla. Senast hade vi ju exempelvis regnbågsdagarna, säger Torbjörn von Schantz.

Lunds universitets studentkårers ordförande Oskar Styf kan inte uttala sig om kritiken i SFQ:s rapport är befogad.
– Jag måste hinna läsa rapporten först innan jag gör det, men jag kan ju säga om så i alla fall att universitetet just nu håller på att ta fram en egen utredning om hur situationen ser ut för HBTQ-personer på universitetet. Men den är inte klar än, säger Oskar Styf.