”Vi ska avveckla så fort det går”

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Universitetet ska minimera sina investeringar i fossila bränslen. Det slås fast av ett nytt universitetsstyrelsebeslut.

Lunds universitet har tidigare fått utstå stark kritik för sina investeringar. En knapp procent av universitetets aktieportfölj innehåller indirekta investeringar i fossila bränslen – vilket har mötts av kritik från såväl studenter som anställda. Nu vidtar universitetet åtgärder.

Ska avvecklas inom fem år
Universitetsstyrelsen har fattat ett beslut om en övergång till riktade placeringar som minimerar eller helt exkluderar fossila bränslen. Inom en femårsperiod ska övergången vara genomförd.
– Vi ska avveckla så fort det går, säger rektor Torbjörn von Schantz.
– Men det går inte att göra över en helg. Bara för att vi har investerat i ett företag som har en liten del i fossila bränslen, kan vi inte sälja ut allt direkt, säger han.

De nya riktlinjerna slår fast att aktiefonder inte får placeras i bolag där verksamheten inom utvinning av kol, olja och gas utgör mer än tio procent av omsättningen eller vinsten.
– Vi följer OECD:s riktlinjer för multinationella företags placeringsriktlinjer med råge, säger Torbjörn von Schantz.
Tror du att detta kommer att göra kritikerna nöjda?
Nej, det tror jag inte. Men beslutsfattandet har skötts på ett väldigt professionellt sätt, säger han.

Problemet kvarstår
Förekomsten av investeringar i fossila bränslen härleds nämligen snarare till så kallade riktade donationer. Endast en tiondel av universitetets investeringar i fossila bränslen kan styrelsen själva styra över. Resten beror på att donatorer själva bestämmer var deras pengar ska investeras.
– Om man siktar mot trätopparna, kan man i stället hamna högt upp på stammen, säger Torbjörn von Schantz.

För att hantera riktade donationer i fossila bränslen, har universitetet bokat ett möte med en expert från Nordea som hanterar liknande scenarion. Mötet äger rum i höst.