Hundra boende tvingas flytta från AF Bostäder

- in Nyheter
@Sofia Fritze

I början av oktober fick närmare 400 boende vid AF bostäder ett ultimatum: Bevisa att ni studerar eller flytta. Nu tvingas närmare hundra personer se sig om för nytt boende.

AF Bostäder har närmare 6000 hyresgäster. Premissen är att varje hyresgäst förbinder sig att klara av minst 15 högskolepoäng per termin för att få bo kvar. Under höstterminen kontrollerade AF Bostäder sina hyresgäster.

Det slutade i att 400 personer skickades ett mejl där de gavs tio dagar på sig för att plocka fram giltiga handlingar som uppfyller studiekravet.

– Det är en standardrutin att dessa mejl skickas ut. Det görs för att fastställa att personer som bor i en AF-lägenhet har rätt till det, berättar Jasmine Kitzing, bostadsombudsman på AF Bostäder.

Valet: Bli vräkt eller säg upp lägenheten
Lyckas man däremot inte styrka sin studiegång kan det gå illa. Då får den boende möjligheten att antingen flytta direkt eller säga upp sin lägenhet med tre månaders varsel.

– Vi ser en tydlig skillnad i uppsägningsstatistiken efter att vi har skickat ut mejlen. Vi tycker givetvis det är bättre att de som bor olovligt säger upp sig än att vi ska behöva vidta åtgärder, säger Claes Hjortronsteen, försäljningschef på AF Bostäder.

Claes Hjortronsteen uppskattar, baserat på föregående års statistik, att närmare hundra boende kommer att tvingas säga upp sitt bostadskontrakt hos AF Bostäder. Enligt honom är granskningen av sina boende inget nytt, utan något som görs varje termin.

Systemet har effektiviserats
Tidigare år har systemet däremot inte fungerat effektivt. AF Bostäder har därför valt att se över sina metoder inför höstterminen.

– Främst handlar det om administrativa problem med LADOK-poäng som inte har registrerats korrekt och en generellt långsam process. Förbättringen vi gör nu är att effektiviserar så processen ska gå snabbare, berättar Claes Hjortronsteen. 

Och snabbt går det. Studenten ges bara tio dagar för att plocka fram de rätta handlingarna, annars finns det få andra alternativ än att lägga sig platt. Jasmine Kitzing menar dock att hon har hört från få studenter som har framfört klagomål och hon ställer sig bakom processen.

– Det är rimligt eftersom att alla som flyttat in i en bostad som tillhör AF Bostäder har fått skriva på ett kontrakt där det klart och tydligt framgår vad ens skyldigheter är för att få bo i en studentbostad, svarar Jasmine Kitzing. Jasmine hänvisar också till AF Bostäders hemsida där all information finns men hon tillägger att alla tyvärr inte har koll på detta.

Inga negativa reaktioner från studenter
Jasmines uppgift som ombudsman är främst att se till att de studenter som känt sig orättvist behandlade av mejlet får hjälp att reda ut vad det innebär och hur de kan gå tillväga. Dock har det knappt inkommit några samtal från upprörda studenter överhuvudtaget denna terminen. 

Men det stora problemet är främst inte utexaminerade studenter som bor kvar i sin studentbostad efter studierna.

– Det är studenter som varvar studier med heltidsjobb eller inte är tillräckligt aktiva i sina studier som tar upp platser de inte har rätt till och det är här problemet ligger, säger Jasmine Kitzing.

Fakta – så säger reglerna:

Du som student ska bedriva studier om minst 15 högskolepoäng för att ha rätt till en studentbostad hos AF Bostäder. Är du doktorand skall du kunna uppvisa en aktivitetsgrad om minst 50 procent per termin för att ha rätt till boende. Även de som innehar ett tillfälligt och minst halvtidsarvoderat förtroendeuppdrag inom Studentlund har rätt till studentboende då detta jämställs med aktiva studier. Dock får alla studenter möjlighet till en termins dispens från dessa krav så länge terminen ligger inom pågående studier.