Teaterhögskolan kräver särskild behörighet – utan lov

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Hundratals personer har varje år ställts mot varandra i hårda test i antagningen till utbildningen i skådespelarkonst. Men först nu ansöker Teaterhögskolan om lov för att få använda metoden.

Den 1 december öppnar ansökningen till Teaterhögskolans konstnärliga kandidatprogram i skådespelarkonst. Förra året sökte 800 personer till utbildningens tolv platser. För att gallra ut de lämpligaste studenterna använder fakulteten särskilda behörighetsvillkor i antagningsprocessen – bland annat genom praktiska tester i antagningen.

Men i årets antagningsprocess kan en sak vara annorlunda: Urvalsmetoden kan för första gången vara godkänd.

Nu tillåts metoderna användas
Tidigare har antagningsprocessen skett utan formellt godkännande från såväl Lunds universitetet som Universitets- och högskolerådet, UHR. Först den 17 september i år skrev universitets utbildningsnämnd under en framställning från Teaterhögskolan som angav att särskilda behörighetsvillkor skulle få användas. I slutet av september skickades den till Universitets- och högskolerådet och ärendet utreds just nu.

Detta är en process som borde skett för flera år sedan, men som har undgåtts i Teaterhögskolans administrativa arbete. Ett olustigt misstag, menar Teaterhögskolans rektor Anna Lyrevik.

– Det är bra att de särskilda villkoren godkänns nu. Det är slarvigt att vi inte har haft alla papper på rätt plats tidigare, men jag kan inte peka på varför. Vi har en offentlig antagningsprocess och det är ingen hemlighet att vår antagningsprocess ser ut så här, säger hon.

’’Vi har utgått från att vi kan göra såhär’’
Anna Lyrevik tror att Teaterhögskolans speciella verksamhet kan ha vaggat in administrationen i en falsk säkerhet.

– Flera av våra utbildningar är speciella och kräver antagningsprov. Vi har utgått från att vi kan göra som vi alltid har gjort och vi har inte stuckit under stol med det, säger hon.

Hur länge har ni haft denna typ av antagningsprocess?
– Vad jag vet har man haft det en väldigt lång tid. Jag tror att det är åtminstone sedan 1977, säger Anna Lyrevik.

I Lunds universitets antagningsordning står skrivet att en framställning till UHR ska skickas in när en avvikelse från områdesbehörighet sker vid antagningsprocessen.

Just det har skett under hösten – men kraven på särskild områdesbehörighet har funnits i flera år. Men trots det förväntar sig inte Anna Lyrevik några reprimander.

– Jag tror inte att vi riskerar några retroaktiva åtgärder. Ingen har än opponerat sig eller överklagat. Men jag kan inte svara säkert. Huvudsaken är att vi nu gör rätt och att alla papper är på plats – det känns väldigt skönt, säger hon.

Slarvigt – men inte straffbart
Tarmo Haavisto är chef vid sektionen Student och utbildning vid Lunds universitet. Han håller med Anna Lyrevik: Teaterhögskolan må ha tabbat sig – men tror samtidigt att de inte riskerar någon anmärkning.

  Det tror jag inte – jag kan inte tänka mig vad det skulle vara. Det här var inte bra och så här borde det inte ha gått till. Det har borde man ha ordnat tidigare när de nya områdesbehörigheterna kom, säger Tarmo Haavisto.

Hur viktig är egentligen sådan här typ av formalia?
– Det är inte bra att de ansöker om det så sent, men nu är den inne, säger han.

Ansvaret ligger hos varje fakultet
Tarmo Haavisto påpekar att antagningsprocesserna på konstnärliga utbildningar är lika varandra bland landets olika lärosäten. Han kan emellertid inte säga hur formellt godkända andra lärosätens processer är – men menar att det främst är upp till fakulteterna själva att kontrollera tillstånden.

– Fakulteterna ska initiera denna ansökan – sedan vänder de sig till oss för att se om man följer regelverket, säger han.

Universitets- och högskolerådet handlägger just nu ärendet. Normal handläggningstid brukar ligga kring sex–åtta veckor, om inga problem med ansökan uppstår. Det säger Frida Lundberg, utredare på UHR.

Självsäker inför utfallet
Men Tarmo Haavisto är självsäker om att inga sådana problem ska behöva uppstå.

– Vi borde ha sökt det här tillståndet från UHR tidigare. Men det behöver inte innebära problem för att få tillståndet, säger han.

Anna Lyrevik klev på som rektor för Teaterhögskolan vid årsskiftet. Sedan dess har en ordentlig översyn av administrationen påbörjats och hon hoppas nu slippa upptäcka liknande problem framöver.

– Vi går nu i genom våra rutiner bit för bit för att se att allt är på plats, säger hon.