Kurserna som lär dig att må bra

- in Nyheter

Trött, stressad eller problem med retoriken? Studenthälsan anordnar nu kurser för att ta dig i genom de extra jobbiga stunderna som student.

Studietiden är inte alltid en dans på rosor. Allt fler studenter upplever problem med stress och psykisk ohälsa. Studenthälsan har sedan flera år tillbaka erbjudit kurser om problem relaterade till studietiden. Kurserna ringar in flera olika områden, som stress, oro och prestationsångest.

– Intresset är i regel väldigt stort, det är sällan vi behöver ställa in något tillfälle, berättar Staffan Wester, legitimerad psykolog vid Studenthälsan.

Flera kurser erbjuds
I dagsläget erbjuds en stresshanteringskurs, prokrastineringsworkshop, Workshop – ”Låt mig få sova!”, avslappningskurser och kursen ”Börja skriva nu!”. Samtliga har kursdatum under höstterminen och kostar runt hundralappen. 

Kurserna är ett sätt att nå fler studenter i ett tidigt stadie. Därför satsar Studenthälsan mycket på kursutbudet utöver sin ordinarie kurators- och psykologmottagning.

Stress och skrivande
I samarbete med Studieverkstaden erbjuds kursen “Börja skriva nu” där studenter får hjälp med att komma i gång med sitt uppsatsskrivande.

– Vi inriktar oss särskilt på nybörjar- och avslutningsstudenter och många studenter i slutet av sin utbildning hör av sig till oss just gällande examensuppsatser. Ofta kan det vara svårt att komma igång med själva skrivandet, säger Staffan Wester.

Stresshanteringskursen finns till för de studenter som känner sig stressade och upplever att detta går ut över studierna.

– Den mänskliga hjärnan är fantastisk, men den förändras tyvärr mycket långsamt. Att lära sig hantera stress handlar mycket om att anpassa våra mänskliga funktioner till 2000-talets samhälle, fortsätter Staffan Wester.

Många studenter söker hjälp då en muntlig redovisning eller ett seminarium närmar sig. Därför har Studenthälsan sedan flera år tillbaka erbjudit kursen “Våga tala!”.

Goda rutiner kan bli livslånga
Tanken med kurserna är att erbjuda hjälp och stöd till studenter. Dels i ett kortsiktigt perspektiv, att förbättra livskvaliteten under själva studietiden – men även under längre tidshorisonter.

– Kommer man in i goda vanor vad gäller sömn och stresshantering under studietiden kan dessa ofta bli livslånga, berättar Staffan Wester.

Överkomlig kostnad för kurserna
Eftersom Studenthälsans kurser inte kategoriseras som universitetskurser tas en avgift i regel ut för kurstillfällena.

Staffan Wester vill dock poängtera att avgifterna hålls såpass låga att ingen student ska tvingas utebli endast på grund av den anledningen.

– Vi är väl medvetna om att många studenter har det ganska knapert och vi stänger inte dörren för någon endast på grund av ekonomisk problematik.