Nytt pris ska locka fler kvinnor till akademin

- in Nyheter

Bland de studerande är det flest kvinnor – men i toppen av akademin dominerar männen. För att belysa och råda bot på problemet, har ett nytt pris för kvinnliga forskare instiftats.

År 2014 hade Sveriges lärosäten 59 procent kvinnliga studenter. I akademins toppskikt ser det däremot annorlunda ut: Bara var fjärde professor i Sverige är kvinna.

Det hoppas nu ett nationellt samarbete mellan är L’Oréal Sverige, Svenska Unescorådet och Sveriges unga akademi ändra på.

Nytt pris ska hjälpa kvinnligt avancemang
Den 7 mars 2016 kommer därmed bli startskottet på en pris som syftar till att öka kvinnors strävan att avancera inom akademin.

Då hålls den första i raden av vad som ska komma att bli årliga utdelningar av priset L’Oréal-Unesco For Women in Science till unga lovande kvinnor inom akademin. Hittills har ett stort intresse visats för priset och så många som 99 personer har ansökt om det.

– Detta kommer bli början på ett långsiktigt påverkansarbete för att locka in fler kvinnor i akademin, menar Svenska Unescorådets ordförande Per Magnusson.

Han tror att detta, tillsammans med målmedvetet arbete på olika plan, kan leda till större jämställdhet.

150 000 och mentorsprogram
Priset ska ges till kvinnor som befinner sig i början av sina forskningskarriärer. Två personer kommer tilldelas 150 000 kronor vardera och erbjudas ett ettårigt mentorsprogram, som syftar till att coacha kvinnorna inom respektive forskningsfält. Mentorsprogrammet kommer erbjudas av Sveriges unga akademi.

I tävlingsjuryn sitter två representanter från Lunds universitet. En av dem är Kristian Pietras, som är professor i molekylärmedicin. Han tror att denna tävling kommer få en positiv effekt för universitetet.

Han menar att skapa idoler och ändra synen på vem som är forskare kommer påverka studenter i Lund såväl som nationellt. Dessutom menar han att forskarlag som är mer jämlika ökar kreativiteten och effektiviteten.

– Vi vill skapa förebilder och visa att det går att lyckas som kvinna inom akademin, menar Kristian Pietras, professor vid Lunds universitet och ledamot i Sveriges unga akademi.